VABLJENI NA OBČNI ZBOR TRME

V A B I L O

Društvo za trajnostni razvoj Zadloga, TRMA vabi na REDNI LETNI občni zbor društva. Občni zbor bo v sredo, 22.februarja 2017 ob 19.uri v sejni sobi KS Črni Vrh.

Predlagan dnevni red:

1. Ugotavljanje sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Pregled dela društva v letu 2016, poročila predsednika, blagajnika, Nadzornega Odbora)

4. Načrtovane aktivnosti v letu 2017

5. Razno

VAŽNO: Na Občni zbor vabimo čimveč novih članov!