Ureditev mlekarne, igrišča, srečanje oglarjev…

V društvu TRMA smo imeli 22.2.2017 občni zbor. Pregledali smo delo in finančno poslovanje preteklega leta 2016. Uresničili smo skoraj vse planirane aktivnosti, finančno pa smo porabili nekaj več sredstev, kot smo jih pridobili. Zahvaljujem se vsem članom društva za čas in energijo, ki so jo vložili v izvedene projekte, saj teh res ni bilo malo.

V tem letu bomo poskušali izvesti vse aktivnosti, ki jih organiziramo že nekaj let. Prijavili smo se na razpis za najem telovadnice za rekreacijo za košarko in nogomet. Prijavljene so prireditve iz programa Šport 2017: 28. maj 14. tek na Špičasti vrh, 13. Avgust 27. pohod na Špičasti vrh, 9. Turnir v dami, turnir v namiznem nogometu, 26. december novoletni  turnir v košarki-trojke.  Prijavljene so prireditve iz programa Kultura 2017: Delovanje folklorne skupine Abraham – izbira in izdelava oblek/noš in podpora mladinskemu projektu snemanja več kratkih filmov člana Lovrenca Habe. Prijavili se bomo na razpis za ohranjanje tradicije pridelave lanu. Prijavili se bomo tudi na razpis za ekipo tekmovalcev lastnikov gozdov v Gornji Radgoni . V planu pa je tudi zamenjava teptalca za sneg z manjšim in lažjim, ter seveda varčnejšim. Če je kdo zainteresiran za odkup teptalca, ali če kdo koga pozna, ki bi bil zainteresiran, ga prosimo za pomoč pri prodaji.

Poleg že utečeni dejavnosti smo si zadali, da bomo: uredili okolico igrišča, obnovili merkacije na Špičasti vrh, popravili in dopolnili ograjo na stolpu ter prestavili vpisno knjigo na spodnji nivo stolpa za lažji dostop vsem pohodnikom. 1. Julija bomo na pobudo Vojka Velikonja skupaj z vaščani Idrijskega Loga organizirali srečanje oglarjev Slovenije v Idrijskem Logu pri Leskovcu. Ker gre za večji dogodek, računamo na pomoč ostalih društev. Fantje iz Partymakers so dali utrip »srednški mlekarni«, zato smo se odločili, da bomo od Občine pridobili potrebna dovoljenje za preureditev v  prostor za sestanke in druženj ter s tem prekinili propadanje objekta. Pri predelavi bomo potrebovali pridne roke, kakšno malico in seveda tudi kakšen EUR za materialne stroške. Ponovno bomo prosili za pomoč župana pri obnovi »plesteniške mlekarne« v čakalnico in ekološki otok in popravilo propusta malo naprej.

Po končanem uradnem delu smo si postregli z malico, ki nam jo je pripravilo Gostišče Metka, za kar se jim prav lepo zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi KS Črni Vrh in g. Juretu Kavčiču, ki nam je odstopi sejno sobo za izvedbo občnega zbora.

Lep pozdrav.

Predsednik društva TRMA Zadlog

Florjan Lampe