Dvanajsta seja sveta KS Črni Vrh

Občina Idrija. S temnim vzorcem označeno območje KS Črni Vrh. Foto: Občina Idrija
Občina Idrija. S temnim vzorcem označeno območje KS Črni Vrh. Foto: Občina Idrija

 

Vabim Vas na dvanajsto sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v četrtek 9. 3. 2017 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh.

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Tekoča problematika
  4. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!

                                                                                  Predsednik sveta KS:

                                                                                         Jurij Kavčič

Vabljeni:

  • člani sveta
  • svetniki
  • dopisnik Lovrenc Habe