Star papir za šolski sklad

Osnovna šola Črni Vrh. Foto: spletni arhiv PN

Spoštovani starši in učenci!

UO šolskega sklada OŠ Črni Vrh je na 2. seji (v decembru) sklenil, da bomo sproti pobirali odpadni papir, in sicer ga bo učenec prinesel vsak teden v šolo. Lahko boste pripeljali tudi karton. Kdor nima šoloobveznih otrok, ga lahko pripravi in ga bodo obiskali učenci ter ga odnesli v šolo. Zbrani denar bo šel v Šolski sklad.

Hvala!

UO šolskega sklada Črni Vrh