Stare fotografije na ogled še ta konec tedna

Krajanom so všeč razstave in delavnice.

KUD Sloga je ob osrednjem dogodku minulo nedelo pripravila tudi razstavo starih fotografij in predmetov. Obveščamo vas, da si lahko razstavo ogledate še to soboto in nedeljo, 9. in 10. septembra 2017 med 7.30 in 13. uro. Vabljeni! 

O RAZSTAVI

Fotografska razstava Življenje na Črnovrški planoti v preteklosti je nastala na podlagi fotografij, ki so jih prispevali domačini, ki so želeli sodelovati pri oblikovanju tega mozaičnega pogleda na preteklo življenje v naših krajih.

Prve fotografije smo začeli zbirati že v marcu, in sicer z željo, da predstavimo 70-letno delovanje KUD Sloga, kasneje pa se je zbiranje fotografij vsebinsko razširilo na celotno življenje v preteklosti. Fotografije dopolnjujejo še razglednice in predmeti iz arhiva društva, nekaj predmetov, ki pričajo o preteklem življenju, pa sta nam prijazno odstopila Janez in Lidija Molk. Razstavo smo popestrili še s karto katastrske občine Črni Vrh, ki nam jo je posodil Arhiv Republike Slovenije. Da zemljevid ne govori sam zase, skrbi opis takratne vasi, ki so ga z vso strokovnostjo pripravili nekdanji geodeti.

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki ste nam prijazno odstopili svoje fotografije in nam dovolili, da jih pokažemo na prireditvi ob 70-letnici kulturnega društva.

Katarina Rudolf

 

 

VSAKDANJE ŽIVLJENJE

Vsakdanje življenje na Črnovrškem je v preteklosti potekalo nekoliko drugače kot danes. Prebivalstvo se je večinoma preživljalo s kmetijstvom in s priložnostnimi obrtmi, kot je na primer pintarstvo.

Velik vpliv na življenje so imeli – pričakovano – letni časi. Tako so ljudje v spomladanskih mesecih pripravljali njive za sejanje različnih poljščin. Na nekaterih fotografijah lahko vidite, kako so za oranje njiv uporabljali vola in plug. Poletne mesece so kmetje preživljali na travnikih – pospravljali so seno in otavo. Spravilo prvega je tudi prikazano na eni od fotografij. V jesenskih mesecih je bilo treba poskrbeti za spravilo pridelkov. Za enega takih opravil so poskrbele žanjice, ki jih lahko opazite na fotografiji ob vhodu. Zima je pomenila konec dela na njivah in poljih. So pa zato ljudje ta čas porabili za izdelovanje lesenih sodov, brent, grabelj … Nekateri so odhajali na delo v Vipavsko dolino ali na Kras, kjer so cepili kole za vinograde in podobno.

Ob trdem delu pa na vasi ni manjkalo veselih in slavnostnih dogodkov. Tri razstavljene fotografije obeležujejo spomin na novo mašo, ki je bila – kot ste ali še boste nedvomno opazili – zelo slovesen dogodek.

Nekaj fotografij prikazuje pogoste poplave v Zadlogu, ki so se največkrat pojavile v zimskih in spomladanskih mesecih. Ljudje so bili modri – vedeli so, kam postaviti hiše, da jih ne bi zalilo. Prevozno sredstvo v času poplav pa je bil flos.

V to tematsko skupino sodijo še fotografije starejših domačij, ki so v preteklosti dajale podobo planoti.

 

 

ŠOLA

Začetki šolstva na Črnovrškem segajo že v sredino 18. stoletja – leta 1750 so namreč pričeli z izvajanjem pouka po posameznih kmečkih hišah.

Pred letom 1848 so izobraževalno vlogo na Slovenskem opravljale predvsem trivialke – avstrijske osnovne šole v manjših krajih, v katerih so poučevali samo najosnovnejše predmete.[1] Med pomembnejše rojake, ki so obiskovali črnovrško trivialko, sodi Matej Cigale.

Po letu 1848 so šole postale državne ustanove, učitelji pa državni uslužbenci.

Prvo izključno šolsko poslopje so zgradili leta 1857, in sicer na mestu, kjer se danes nahaja gozdna hiša. Šola je bila najprej enorazrednica, kasneje pa se je razvila v dvorazrednico. Skozi čas se je »selila« po vasi, počasi dobivala podružnice v okoliških zaselkih, tudi v Zadlogu in Kanjem Dolu. Na naših fotografijah lahko zasledite stavbi obeh.

V času italijanske okupacije je na bilo na planoti kar šest šol.

Današnja črnovrška osnovna šola je bila zgrajena leta 1971,[2] v naslednjih letih so sledili še posamezni prizidki.

Izbrane fotografije obujajo iz preteklosti šolska poslopja, otvoritev nove šole, pa tudi posamezne razrede, različne šolske dejavnosti, med katerimi je na primer šolski zbor.

 Se najdete med učenci?

 

 ŠPORT

Športne dejavnosti so bile v preteklosti vezane predvsem na zimski čas, ko je na planoti potekal znameniti Trnovski maraton, ki je zaživel v  sedemdesetih letih. Organizatorji so maraton pripravljali vse do leta 1988, ko je bilo njegovo prirejanje zaradi milih zim in premalo snega prekinjeno. V zadnjih letih se trudijo to izjemno športno prireditev ponovno obuditi.

Med fotografijami najdete posnetke Trnovskega maratona in smučarskega dogajanja za hotelom Bor, kjer je danes smučišče Ski Bor. Če dobro pogledate, boste opazili stare smučarske naprave.

Nekaj fotografij prikazuje še športni dogodek IX. Turnir mladosti iz leta 1983.

 

 

KULTURA

Nekaj izbranih fotografij prikazuje tudi pestro kulturno dogajanje na Črnovrški planoti v preteklosti. Večina jih je bila posnetih ob Inventuri v letih 1982 in 1983, na nekaterih pa so ovekovečeni utrinki s tradicionalnih prireditev, kot je na primer Naj pesmi srca nam vedre.

Kulturno društvo Sloga (KUD Sloga) je nastalo jeseni leta 1947, njegov prvi predsednik pa je bil Venceslav Rupnik. Kulturna dejavnost društva je popolnoma zaživela šele z zgraditvijo zadružnega doma, kjer je društvo dobilo svojo dvorano, ki naj bi bila takrat ena lepših. Njen oder je videl kar nekaj odmevnih tujih in domačih predstav. Igralce s Črnovrške planote ste gotovo opazili na fotografijah ob vhodu.

Med razstavnimi eksponati sta se znašla še stol in reflektor, ki sta na domačem odru velikokrat soustvarjala gledališko dogajanje. Vsak od njiju ima svojo zgodbo preteklih dni. Če dobro prisluhnete, boste slišali, kako jo šepetaje pripovedujeta.

[1] Bajec idr., SSKJ, str. 1427.

[2] Simonič Mervic, Šolstvo na Črnovrški planoti, str. 10–48.

Be the first to comment

Leave a Reply