Kaj bo s čistilno napravo, enosmerno cesto, javno razsvetljavo…

Zadnja seja KS Črni Vrh v lanskem letu je prinesla kar nekaj novosti.  Tedaj so se člani KS najprej seznanili s predlogom Jurija Zajca, ki si želi osvetliti svetel križ v Zadlogu. Člani ga podpirajo.

Med sestankom sveta KS Črni Vrh, 2014

23 let trajajoča zgodba o postavitvi javne razsvetljave pri mlekarni Plestenice v Zadogu, pa še vedno ni končana. Kljub temu, da so v preteklih letih že večkrat poslali dopis na gospodarske javne službe občine, do postavitve luči še ni prišlo.  Številni otroci in delavci v zimskih dneh tako še vedno čakajo na avtobus v popolni temi. V primeru, da bi tokrat bila s strani koncesionarja za javno razsvetljavo ugodena prošnja, bi se sproti pokazala možnost osvetlitve svetlega križa za katerega se zavzema Jurij Zajec.

 

Bolj sveža je problematika čistilne naprave v Predgrižah. Člani sveta so bili seznanjeni, da je zaradi nesoglasja krajanov Predgriž  občina opustila možnost izgradnje čistilne naprave za Črni Vrh in Predgriže.  Zato pa se je povezala z direktorjem doma starejših Vitadom, Andrejem Žuglom, in sklenila, da bosta skupaj zgradila čistilno napravo le za prebivalce Črnega Vrha. Člani sveta se s tem predlogom ne strinjajo, saj je potrebno poskrbeti, da  se na čistilno napravo priključi čim več krajanov.  Zato bo predsednik KS Jurij Kavčič to problematiko predstavil občinskemu svetu in se skušal pogovoriti tudi z direktorjem Žuglom. Strinjali pa so se, da je potrebno ponovno povprašati krajane Predgriž, če so sploh zainteresirani za izgradnjo čistilne naprave. To bodo preverili preko ankete.

Zdaj pa še na cesto pri osnovni šoli. Predsednik Jurij Kavčič se je sestal z krajani zaselka, kjer se je vzpostavil enosmerni režim od regionalne ceste proti šoli in naprej. Krajani imajo s tem onemogočeno gibanje z vozili  od hiše do hiše, zlasti ob pomoči v nujnih primerih. Tam živeči prebivalci so izbrskali, da v primeru takega režima vožnje obstajajo prometni znaki, kateri dovoljujejo živečim na tej lokaciji gibanje v obeh smereh.Svet KS bo podal njihovo prošnjo na Občinskem svetu in se zavzel za takojšen obisk občinskih uslužbencev skupaj z krajani na terenu.

POT V ŠOLO. Foto: Občina Idrija

Ob koncu se je svet krajevne skupnosti zahvalil Viktorju Lampetu, ki je izjemno polepšal vaško središče in lani pomagal pri postavitvi novoletnega okrasja. Ker je večina društev v kraju proti koncu leta preveč zasedenih, ne more nobeno prevzeti organizacije silvestrovanja v celoti. Zato silvestrovanja letos ni bilo.

Lovrenc Habe