Ponovno zbiranje odpadnega papirja

Osnovna šola Črni Vrh. Foto: spletni arhiv PN

Odpadni papir bomo zbirali od 19. 9. 2018 naprej v moder zabojnik na »placu« v Črnem Vrhu.

Zbrana sredstva bodo namenjena Šolskemu skladu OŠ Črni Vrh.

Vabljeni!

UO ŠS Črni Vrh