Kdo so kandidati za svet krajevne skupnosti Črni Vrh

Logotip KS Črni Vrh.

Občinska volilna komisija Idrija objavlja na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07–uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določilom 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) objavlja

 

SEZNAM kandidatur za svet KS Črni Vrh na rednih volitvah dne 18. 11. 2018

 

KANDIDATI SO:

VOLILNA ENOTA ŠT. 1: Črni Vrh

  1. Marija Kofol Kavčič, roj. 20. 8. 1962, Črni Vrh 79, univ. dipl. ing. agronomije, svetovalka za varstvo rastlin; predlagatelj: Milena Logar in skupina volivcev;
  2. Klemen Logar, roj. 19. 3. 1973, Črni Vrh 181, avtomehanik, orodjar; predlagatelj: Milena Logar in skupina volivcev;
  3. Jurij Kavčič, roj. 24. 2. 1969, Črni Vrh 80, strojni tehnik, tehnolog – konstruktor; predlagatelj: Milena Logar in skupina volivcev.

Voli se tri kandidate.

 

VOLILNA ENOTA ŠT. 2: Zadlog

  1. Lovrenc Habe, roj. 1. 9. 1994, Zadlog 55, profesor razrednega pouka, študent; predlagatelj Florijan Tominec in skupina volivcev;
  2. Mojca Rupnik, roj. 29. 8. 1959, Zadlog 38a, komercialna tehnica, upokojenka; predlagatelj: Florijan Tominec in skupina volivcev.

Voli se dva kandidata.

 

VOLILNA ENOTA ŠT. 3: Idrijski Log

  1. Alojz Nagode, roj. 17. 6. 1961, Idrijski Log 1, zidar, delavec; predlagatelj: Matjaš Tkalec in skupina volivcev.   Voli se enega kandidata.

 

VOLILNA ENOTA ŠT. 4: Predgriže

  1. Andrej Žigon, roj. 22. 11. 1975, Predgriže 22, tehnolog prometa, komercialist – referent; predlagatelj: Polona Rudolf Žigon in skupina volivcev;
  2. Hermina Lampe, roj. 24. 3. 1960, Predgriže 33a, srednja medicinska sestra, srednja medicinska sestra; predlagatelj: SDS-Slovenska demokratska stranka, Konferenca občinskega odbora Idrija.

Voli se enega kandidata.

 

VOLILNA ENOTA ŠT. 5: Lome

  1. Jernej Črnologar, roj. 20. 8. 1993, Lome 24, gozdarski tehnik, gradbeništvo; predlagatelj: Izidor Benčina in skupina volivcev.

Voli se enega kandidata.

 

VOLILNA ENOTA ŠT. 6: Mrzli Log, Kanji Dol, Javornik in Strmec

  1. Damijana Kodelja, roj. 29. 1. 1968, Strmec 1, gostinka, s. p. gostinstvo; predlagatelj: Ivan Bajec in skupina volivcev.

Voli se enega kandidata.