To so novi člani sveta KS Črni Vrh

Danes ste na lokalnih volitvah krajani izvolili nov svet Krajevne skupnosti Črni Vrh.  Mandat novega sveta traja do leta 2022, v njem pa bodo po neuradnih rezultatih sedeli:

Marija Kofol Kavčič,  univ. dipl. ing. agronomije, svetovalka za varstvo rastlin

Klemen Logar, avtomehanik, orodjar

Jurij Kavčič,  strojni tehnik, tehnolog – konstruktor

Lovrenc Habe, profesor razrednega pouka, študent

Mojca Rupnik, komercialna tehnica, upokojenka

Alojz Nagode,  zidar, delavec

Jernej Črnologar, gozdarski tehnik, gradbeništvo

Damijana Kodelja,  gostinka, s. p. gostinstvo

Andrej Žigon, tehnolog prometa, komercialist – referent

 

Kdo bo novi predsednik sveta KS Črni Vrh bodo svetniki izbrali na prvih sejah novega sveta.

 

Kdo so občinski svetniki? 

Članek povzemamo s spletne strani Idrija.com.

Nedavno smo na lokalnih volitvah dobili nove člane občinskega sveta v Idriji.
V Idriji je Lista krajevnih skupnosti dobila 7 mandatov, Socialni demokrati 5 mandatov, Slovenska demokratska stranka 4 mandate, Nova Slovenija 2 mandata, Lista Marjana Šarca, Stranka Modernega centra in Slovenska ljudska stranka pa vsaka po 1 mandat. V občinskem svetu bodo sedeli Tomaž Vencelj, Cirila Hladnik, Erik Logar, Tatjana Majnik, Andrej Poglajen, Milovana Lukan, Bojan Režun, Ana Ogrič Lapajne, Branko Lapajne, Aleksander Paglavec, Francisco Estanislao (Franci) Medic, Nada Golija Vastič, Miha Velikanje, Karin Peternel, Robert Šinkovec, Marija Bizjak Pavšič, Gregor Rupnik, Samo Kuščer, Kristjan Brus, Dorica Gnjezda in Metod Habe.V primeru, da bo Tomaž Vencelj prevzel mesto župana, bo v občinskem svetu sedel tudi Dejan Mrak.