Prva seja sveta KS Črni Vrh

Logotip KS Črni Vrh.

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH
ČRNI VRH 84
5274 ČRNI VRH

Datum: 23. 11. 2018

V A B I L O

Vabim Vas na prvo sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v četrtek, 29. 11. 2018 ob 19.00 uri v sejni sobi  krajevne skupnosti Črni Vrh.

Predlog dnevnega reda:

1. Imenovanje komisije za potrditev članov sveta KS
2. Potrditev mandatov članov sveta KS
3. Imenovanje predsednika in podpredsednika sveta KS
4. Razno

Lepo vabljeni

Predsednik sveta KS:
Jurij Kavčič

 

Vabljeni:
– stari in novi člani sveta
– svetniki
– dopisnik Lovrenc Habe