Trije kandidati za predsednika krajevne skupnosti

V četrtek se je v sejni sobi krajevne skupnosti Črni Vrh zgodila prva seja novega sveta krajevne skupnosti. Seja je bila predzadnja v tem prostoru, saj se z novim mandatom krajevna skupnost seli v nekdanji vrtec.

Vsi prisotni člani starega in vsi člani novega sveta so najprej potrdili dnevni red, potem pa pregledali sklepe zadnje seje, kjer so družno ugotovili, da se je v preteklem mandatu naredilo premalo. »Delno odgovornost za to prevzemam sam, delno pa jo mora celotni svet krajevne skupnosti,« je bil jasen nekdanji predsednik sveta Jurij Kavčič. Ne glede na omenjeno, pa se je nekaj naredilo. Največji projekt prejšnjega mandata je bila večkrat neuspešna priprava na izgradnjo čistilne naprave v Predgrižah. Se pa zato prihodnje leto začne izgradnja čistilne naprave pri Vitadomu, izgradnja kanalizacijskega omrežja pa leta 2020.  To pomeni, da se bo takrat uredil tudi vaški trg, ki je sedaj spet poln lukenj v asfaltu.

Omenili so tudi nekaj drugih neuresničenih tem: enosmerna cesta proti šoli, postavitev javne razsvetljave pri »Plesteniški« mlekarni v Zadlogu in  ureditev ceste Idrijski log – Idrija. Uspešni pa so bili pri asfaltiranju nekaterih cest, premaknili so avtobusne postaje iz vaškega jedra, pripravili so nove prostore krajevne skupnosti in s pomočjo predsednika KUD Sloge dosegli dogovor z občino Idrija glede kulturne dvorane.

Ob koncu pregleda dela so bili člani sveta KS mnenja, da je veliko težje vplivati na investicije in druge spremembe povezane s financami, odkar krajevna skupnost ni več pravna oseba. Odločilno vlogo ima občina. Veliko projektov in idej občine pa pade v vodo, ker ni vnaprej predvideno na terenu, če je realizacija sploh možna.

Jernej Črnologar, novi predsednik KS Črni Vrh. Foto: Habe Lovrenc

V nadaljevanju seje so sledile volitve novega predsednika krajevne skupnosti. Na začudenje prisotnih, sta se sprva javila dva kandidata: Jernej Črnologar in Andrej Žigon, Mojca Rupnik pa je bila predlagana. Na tajnih volitvah je največ glasov prejel Jernej Črnologar, s tem pa je postal predsednik krajevne skupnosti Črni Vrh.

Po kratkem govoru je novi predsednik izbral še podpredsednika, ki ga sicer črnovrški svet do sedaj še ni imel. To je postal Klemen Logar.

Svet krajevne skupnosti čaka še veliko dela, gotovo največji projekt pa bo ureditev vaškega trga, skupaj s čistilno napravo. Naloge, ki jih bodo imeli posamezni člani novega sveta, si bodo razdelili na prihodnji seji.

HaLo