Vabilo na sejo KS Črni Vrh

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH

ČRNI VRH 84

5274 ČRNI VRH

Datum: 5. 12. 2018

 

 V  A  B  I  L  O

Vabim Vas na drugo sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v četrtek, 12. 2018 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh.

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Določitev nalog članom sveta
  3. Tekoča problematika
  4. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!

 

                                                                                          Predsednik sveta KS:

                                                                                             Jernej Črnologar

Vabljeni:

  • člani sveta
  • svetnik