Kakšen bo razvoj Črnega Vrha?

Kakšen Črni Vrh si želimo? Foto: HALO

Občina Idrija in Ljubljanski urbanistični zavod d.d. vabita krajane Črnega Vrha
na delavnico o razvoju naselja Črni Vrh,  ki bo v četrtek, 4. 4. 2019, ob 18. uri v dvorani KUD Sloga,  Črni Vrh 84.

 Delavnica je namenjena oblikovanju razvojne vizije naselja Črni Vrh z opredelitvijo glavnih prostorskih potreb in izzivov. Potekala bo v obliki vodene razprave.

Delavnica se izvaja v sklopu novelacije urbanističnega načrta (UN) Črni Vrh, ki je potreben temeljite prenove. UN je obvezna strokovna podlaga Občinskega prostorskega načrta in je podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih naselij z namenom doseganja racionalnega in usklajenega prostorskega razvoja.

Z UN se opredeli nadaljnji dolgoročni prostorski razvoja naselja, zato želi Občina Idrija k razpravi o nadaljnjem razvoju Črnega Vrha pritegniti čim več prebivalk in prebivalcev naselja Črni Vrh, interesne skupine in organizacije, ki delujejo na območju naselja Črni Vrh, predvsem predstavnike Krajevne skupnosti Črni Vrh, lokalno strokovno javnost, predstavnike Vrtca, Osnovne šole, Vitadoma, Gasilskega društva in ostalih društev, obrtnikov, gostincev, turističnih ponudnikov in ostalih zainteresiranih občanov.

Vljudno vabljeni.