URBANISTIČNI NAČRT: 60 krajanov na razpravi – svoje mnenje napišite Janji Hadalin

Foto: spletna stran občine Idrija

4. aprila je v dvorani Krajevne skupnosti Črni Vrh potekala javna delavnica z razpravo o viziji naselja Črni Vrh. Obisk je bil izjemen, saj se je dogodka udeležilo preko 60 krajanov. Uvodoma je Ljubljanski urbanistični zavod predstavil obstoječ urbanistični načrt (UN) naselja z glavnimi vsebinami:

 • Razvoj, prenova in širitev naselja
 • Zeleni sistem naselja
 • Prometno omrežje
 • Namenska raba prostora
 • Predvidene spremembe območja UN Črni Vrh

V konstruktivni razpravi so prisotni podali številne pripombe, predloge in mnenja na prihodnji razvoj naselja Črni Vrh. Triurna vodena razprava o ključnih vsebinah se je izkazala za več kot nujna. Glede na dobro odzivnost prisotnih se je Občina Idrija odločila, da se občanom podaljša možnost aktivne udeležbe podajanja mnenj k prihodnjemu razvoju Črnega Vrha, do vključno petka 19. aprila 2019. Svoja mnenja in pripombe naslovite na elektronski naslov janja.hadalin@idrija.si na naslednje tematske sklope:

 • Površine za stanovanjsko gradnjo
 • Gospodarske dejavnosti
 • Ureditev vaškega jedra
 • Promet
 • Družbena infrastruktura
 • Turizem, šport in rekreacija
 • Lokacija gasilskega doma

 

DODATNO OBVESTILO!

V skladu s prošnjo krajanov na delavnici v Črnem Vrhu sta na linku: https://we.tl/t-PtQDsz6bAc dostopni karti UN Črni Vrh s prikazom PNRP veljavnega OPN in petih sprememb OPN. Karti sta opremljeni z legendo in mejo UN kot je prikazana v gradivu sprejetega OPN. Pripravljeni sta tako v pdf kot tiff obliki.