Planinci PD Javornik smo vstopili v dvajseto leto delovanja

Zadnjo soboto v marcu smo se člani planinskega društva Javornik zbrali na rednem letnem občnem zboru. Pregledali smo preteklo delo v letu 2018, naredili načrte za letošnje leto, podelili priznanja in zaključili z družabnim srečanjem v Pirnatovi koči.

Začeli pa smo s kratkim kulturnim programom naših najmlajših planincev. Vida, Alja in Manja so nam predstavile svoja popotovanja po bližnjih hribih.

Ker zanimivo in pestro je bilo  leto 2018. Že takoj v začetku januarja smo v Črnem Vrhu, prvič v svoji zgodovini gostili občni zbor markacistov Posočja. Uradni del je potekal na verandi Gostilne Metka, pred tem pa smo si ogledali še vojni muzej v Trebčah. Srečanja se je udeležilo preko 30 markacistov iz vseh društev združenih v Meddruštveni odbor planinskih društev Posočja.

Nato je že kaj kmalu v januarju sledilo državno tekmovanje Mladina in gore v Trzinu kamor se je iz regijskega tekmovanja uvrstila tudi naša ekipa takratnih osmošolcev. V začetku februarja je nato sledil že 18. nočni pohod ob polni luni na Javornik in to v pravih zimskih razmerah ob obilici novozapadlega snega. Kljub temu se je pohoda popoldne in preko noči udeležilo blizu 300 pohodnikov od blizu in daleč. Ob tem velja zahvala vsem, ki so pripravili pot, oskrbnikom za delo v koči in gorskim reševalcem za dežurstvo med pohodom.

Občni zbor društva je bil 7. aprila v Pirnatovi koči. Začeli smo s kratkim kulturnim programom najmlajših planincev nato je sledil uradni del zbora. Med tem smo zbirali prostovoljne prispevke za osnovnošolca Jakoba. Kar nekaj smo nabrali in to potem predali staršem.

S pomladjo so se začeli tudi že naši izleti, tako za večje kot manjše planince, začela so se dela na planinskih poteh in nekaj manjših popravil pri koči. Prvi avtobusni izlet je bil 27. maja, ko smo se peljali do Planine pod Golico in nato šli na Golico pod vodstvom naših planinskih vodnikov.

Poleti smo se lotili sanacije sobe v koči zaradi zamakanja. Odstraniti je bilo potrebno železne nosilce od antene radijskega oddajnika po katerih je zamakalo in nato prebeliti sobo. Pred tem smo že nabavili smo nove gasilne aparate in popravili del strehe.

Poleti je bila na vrhu Javornika na stolpu montirana skrinjica za vpisno knjigo in cel stolp je bil tudi prebarvan. Stolp bo kmalu star dvajset let in bo potrebno razmišljati o obnovi.

Konec avgusta in začetku septembra je bil delno obnovljen osrednji prostor v koči. Severno in del zahodne strani je bil izoliran in oblečen v les. V bodoče pa bo potrebno razmisliti o izolaciji in zaščiti zunanjosti koče, ker dela preglavice vlaga. V preteklem letu smo prišli pri obračunu električne energija iz enotarifnega v dvotarifni obračun kar se nam je pozimi že obrestovalo. Večja poraba je namreč ob vikendih.

Osrednja prireditev našega društva v letu 2018 je bila 15. septembra in sicer Srečanje planincev meddruštvenega odbora planinskih društev Posočja. Prireditev je sodila tudi v okvir vseslovenske akcije Slovenija planinari. Kot je običaj se ta srečanja pričnejo s sv. mašo za vse pokojne planince, ki so jo vodili kar trije župniki: Srečko Vončina, Iztok Mozetič in Zorko Bajc. Kot je dejala Medvedova Milka je bila zadnja maša na Javorniku pred 77-timi leti, leta 1941 pa še ta je bila v italijanskem jeziku. Ob tej prireditvi smo namenu predali nov defibrilator v Pirnatovi koči. Za kar se zahvaljujemo vsem donatorjem. Na sami prireditvi so sodelovali pevci MePZ dr. Frančišek Lampe iz Črnega Vrha, člani KUD Sloga, najmlajši planinci ter Tinka Gantar iz Idrije ter seveda člani domačega planinskega društva.

Konec oktobra je sledil že tradicionalni pohod ob zaključku poletne planinske sezone iz Vipave preko Podkraja na Javornik. Že kar nekaj let ta pohod organiziramo skupaj s PD Križna Gora iz Podkraja. V lepem jesenskem vremenu se je pohoda udeležilo preko 30 pohodnikov.

Konec septembra in v začetku oktobra smo se lotili priprav na šolsko tekmovanje Mladina in gore. Sestavili smo dve ekipi eno iz osmega in eno iz devetega razreda OŠ. Težave pri teh pripravah je usklajevanje urnika. Učenci imajo namreč veliko popoldanskih  aktivnosti, mentorji pa smo v službah tako, da se lahko dobimo šele v poznih popoldanskih urah. Smo jim pa zato pripravili obsežno gradivo po katerem so se lahko pripravljali doma. Kljub vsemu smo lahko z rezultati na regijskemu tekmovanju v Spodnji Idriji zelo zadovoljni. Ena ekipa se je uvrstila naprej na državno tekmovanje pa tudi drugi ni prav dosti manjkalo.

Od pomladi do pozne jeseni je bila zelo dejavna skupina najmlajših planincev pod mentorstvom Majde Lužnik in Rajke Gostiša. Zbrali so 13 pohodov. To pa niso le pohodi in zbiranje žigov v dnevnike, otroci se ob tem učijo družabnosti, samostojnosti, pridobivajo znanje iz planinstva ter življenja in obnašanja v naravi. Domov so se vedno vračali polni vtisov in dogodivščin in seveda dobre volje.

Starejši planinci so se preko celega leta udeleževali tradicionalnih pohodov v bližnji in daljni okolici pa tudi izletov v organizaciji sosednjih društev.

Tretji vikend v decembru je bil kot običajno rezerviran za tradicionalni, tokrat že 40. Spominski pohod na Javornik. Bilo je tudi dokaj lepo vreme tako, da je v obeh dneh prišlo na Javornik preko 500 pohodnikov iz vseh koncev Slovenije pa tudi iz sosednje Hrvaške in Italije. Nasploh smo imeli v letu 2018 srečo z vremenom ob naših pohodih, če odmislimo ogromno snega ob nočnem pohodu.

Preko celega leta smo poskrbeli za urejenost naših planinskih poti, ki jih je skoraj 35 km. Tako, da smo markacisti nabrali za 108 ur prostovoljnega dela ter se ob tem še udeleževali skupnih akcij markacistov Posočja in Planinske zveze Slovenije.

V letu smo člani društva opravili 479 ur prostovoljnega dela (Poročilo za Ajpes) ter prevozili preko tisoč kilometrov poti za potrebe društva in to vse brezplačno na svoje stroške.

Glavna vira v prihodkov v lanskem letu sta bila članarina in najemnina od koče ter delno sofinanciranje s strani Planinske zveze za prireditev Slovenija planinari. S strani Občine je bilo ravno toliko kot nam je vzela banka za vodenje računa. Ko smo vse skupaj sešteli je bilo v letu 2018 nekaj več odhodkov kot prihodkov. V kočo smo vložili več kot smo dobili od najemnine pa tudi za ostale dejavnosti društva smo porabili nekoliko več. Res pa je, da smo imeli tudi več aktivnosti in prireditev. Na srečo imamo še nekaj v dobrem iz prejšnjih let. Članov je bilo v lanskem letu 75, nekaj manj kot prejšnje leto.

V letošnjem letu društvo vstopa v dvajseto leto svojega delovanja. Še naprej bo društvo strmelo k temo, da bodo aktivna vsaj tri področja: pohodništvo, delo z mladimi ter urejanje in vzdrževanje planinskih poti in Pirnatove koče. Skušali bomo organizirati več izletov pod vodstvom naših vodnikov , da s tem pridobimo tudi nove člane ter organizirati štiri naše tradicionalne pohode na Javornik, nočni zimski pohod ob februarski polni luni, pohod iz Vipave na Javornik konec oktobra skupaj s PD Križna Gora, decembrski  spominski pohod, ki bo letos že 41. po vrsti ter 26. decembra pohod v spomin pokojnim članom društva. Nadaljevali bomo delo z mladimi ter sodelovali na tekmovanjih Mladina in gore. Kot vedno bo potrebno kaj postoriti na naših planinskih poteh in na koči. Želja je tudi pridobiti še kakšnega člana za strokovno delo v planinstvu, predvsem nam manjka kadra za delo z mladimi. Vsekakor pa si želimo več idej in pobud naših članov.

V letu 2019 bomo skušali pridobiti več finančnih sredstev za obnovo  Pirnatove koče. V preteklih letih so bili lepo obnovljeni spodnji prostori v koči, kuhinja, sanitarije, klet in dve sobi, delno tudi zunanjost in greznica. V bodoče nas čaka še obnova gornjih prostorov in strehe, kar pa bo za nas velika investicija. Da bi s tem omogočili boljše pogoje za bivanje naših gostov in seveda tudi oskrbnikov.  Zato se bomo skušali prijavljati na razne razpise z namenom pridobiti dodatna finančna sredstva. V bodoče pričakujemo kakšno pomoč države, lokalne skupnosti in turističnega gospodarstva, saj so koče in planinske poti del turistične infrastrukture, ki je brezplačno na voljo vsem planincem. Trenutno je vso to delo na plečih prostovoljcev, ki to delo opravljajo brezplačno v svojem prostem času, poleg vseh drugih obveznostih. Želeli  bi si vsaj približno takšnih pogojev, kot jih imajo v naših sosednjih alpskih državah. Je pa na naših poteh iz leta v leto vse več pohodnikov in kolesarjev , tudi tujih, kajti preko naših krajev gre kar nekaj poti in obhodnic, tudi mednarodnih. Zato nam ni vseeno kašne so naše poti in koča.

Na koncu zbora smo podelili še priznanja za opravljeno delo. Društveno priznanje so dobili štirje učenci osmega razreda: Nuša, Lara, Julija in Tim za uvrstitev na državno tekmovanje Mladina in gore, Anica Sajevic, že deset let oskrbnica Pirnatove koče za vestno in marljivo delo v koči ter naš prijatelj Marijan Rupnik, častni predsednik PD Idrija.

Pohvalo PZS so prijeli naši zvesti člani že od ustanovitve društva: Sonja Grča, Sonja Tušar in Marko Mikuž. Srebrni častni znak PZS za prostovoljno delo v društvu in planinski organizaciji pa je prejel Roman Klavžar. Roman je vseskozi pomagal pri obnovi koče in stolpa, pri prireditvah na Javorniku, na izletih in pohodih.

Kljub ne prav rožnatim časom za prostovoljstvo pa optimistično zremo v dvajseto leto svojega delovanja. Volje in energije je še kar nekaj, da še vnaprej ohranjamo po svojih zmožnostih duh planinstva, prostovoljstva in prijateljstva v teh krajih, kjer živimo ter, da nadaljujemo to dolgo in bogato zgodovino planinstva.

Slika 2: Društveni pohod na Golico, 27.5.2018 (Foto: M. Klavžar)