Zahvala za silvestrovanje

V imenu Kulturno umetniškega društva Sloga Črni Vrh se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste v letu 2019 kakorkoli  pomagali pri ustvarjanju kulturnih dejavnosti ali na kakršen koli drugi način pomagali KUD-u.

Posebej pa se bi radi zahvalili GG Črni Vrh ter Marku Žgavec, ker sta  nam priskrbela čudovito smreko, katera je v decembru krasila Črni Vrh. Posebna zahvala gre tudi ND Ledine in Krajevni skupnosti Črni Vrh, ker sta sofinancirali silvestrovanje na črnovrškem.

Štefan Habe, predsednik KUD Sloge