Urejanje vaškega središča leta 2027?

Ministrstvo za finance je pripravilo interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov državnega proračuna. Državljani lahko na ta način pobliže spoznajo, kaj vse financirajo iz proračuna in koliko denarja država vsako leto nameni za posamezna področja.  Iz podatkov lahko razbrskamo tudi, katere projekte država načrtuje v regijah in občinah.

V občini Idrija je v teku 24 projektov, od tega le en v krajevni skupnosti Črni Vrh. Skupna vrednost projektov je dobrih 96 milijonov, črnovrški stane dobrih 800 tisoč evrov.

Ureditev vozišča skozi naselje, hodnikov za pešce in izboljšavo prometne varnosti v praksi na ministrstvu planirajo leta 2027. Do tedaj pa se bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo leta 2020 usklajevala z občino, drugo leto pa naj bi začeli z idelavo dokumentacije za rekonstrukcijska dela. Kaj bodo delali od leta 2022 do 2026 ni znano, iz prikaza pa lahko razberemo še, da je do sedaj uresničen 1 odstotek projekta.

Spomnimo še, da je bila prva omemba rekonstrukcije vaškega trga že pred letom 2012, vmes pa je bilo že nič koliko sestankov in usklajevanj mnenj med krajani in krajevno skupnostjo. Le upamo lahko, da so zapisniki sestankov in predlogi pristali v pravih rokah.

Še več podatkov lahko najdete na spletni strani: https://proracun.gov.si/.

Lovrenc Habe