Vabilo na 7. sejo KS Črni Vrh

Datum: 29. 1. 2020

 

V  A  B  I  L  O

 

Vabim Vas na sedmo sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v torek, 4. 2. 2020 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh 87.

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Finančni načrt Krajevne skupnosti Črni Vrh
  4. Vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest.
  5. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!

 

 

Predsednik sveta KS:

Jernej Črnologar

 

Vabljeni:

  • člani sveta
  • svetnik
  • dopisnik Lovrenc Habe