Audio: Sladko-kisla seja krajevne skupnosti

Seja sveta KS Črni Vrh.

Druga seja krajevne skupnosti Črni Vrh v letu 2020 je bila pestra. Člani so pregledali kar nekaj sklepov in novosti, ki so pod maskami risali zadovoljne in nejevolne obraze članov sveta.

Iz prejšje seje je v zraku ostala ugotovitev, da statut sveta KS ni več veljaven, saj KS ni več oseba javnega prava. Odgovor na vprašanje člana, kaj je temeljni dokument krajevne skupnosti, je obvisel v zraku. Prav tako člani niso dobili odgovora na vprašanje predsednika Jerneja Črnologarja direktorici komunale Idrija, kdaj bodo na planoti urejeni ekološki otoki. »Na Komunali želijo poenotiti ekološke otoke v občini, problem pa je, ker nekatri otoki niso občinska last, zato bodo najprej šli v odkupe« je še dejal predsednik, ki je na sestanku opozoril tudi na veter, ki velikokrat raznaša smeti in tudi smetnjake.

Želite slišati radijski prispevek o seji? Kliknite tu:

»Na črnovrškem pokopališču je 19 prostih mest, v prihodnosti pa naj bi bilo še nekaj odjav,« je odgovoril Črnologar na vprašanje člana. Spomnimo, da je lastnik pokopališča še vedno krajevna skupnost, za katerega prejme dobrih 6 tisoč evrov grobernine za vzdrževanje letno, rezerviranih je tudi 10 tisoč za obnovo. Že več let se zid pokopališča ruši, kdaj se bo zdrušil oz. kdaj bo obnovljen, je težko napovedati. Člani sveta so si skoraj enotni, da bi si zid moral ogledati strokovnjak, ki bi ocenil, ali je potreben obnove ali rušenja. Slednji bi tudi pripravil seznam del oz. projekt, ki bi bil osnovni dokument za ureditev tega problema, ki naj bi bil rešen prihodnje leto, saj bodo že zbrana sredstva prenesli na prihodnje leto in dodali sredstva, ki jih bodo prejeli naslednje leto. Tako bo denarja za obnovo, po oceni predsednika, dovolj.

V nadaljevanju seje je Črnologar predstavil finančni načrt za prihodnji dve leti. Kot že omenjeno, prejme letos KS Črni Vrh dobrih 6 tisoč evrov od grobrnin, funkcionalnih stoškov pa je 9 tisoč evrov. Trenutno stanje na tekočem računu je dobrih 8 tisoč evrov. V letu 2021 je situacija nekoliko boljša, saj naj bi občina namenila vsaki KS v občini dodatnih 4 tisoč evrov za prireditve, KS bo torej prihodnje leto razpolagala z dobrimi dvajsetimi tisočaki.

Če je po Sloveniji veliko prahu med poletjem dviginla 14 dnevna karatnena za vse, ki se vračajo iz Hrvaške, je v Črnem Vrhu to mesto zasedel bankomat – banka Nova KBM se je namreč odločila, da ga odstrani. Predsednik se je skupaj z lanskoletno peticijo krajanov, ko so zbirali podpise za ohranitev bankomata, obrnil na župana in banko, a odgovor še čaka.

Največje zadovoljstvo na seji pa je bilo čutiti ob novosti glede financirana javnih makedamskih in asfaltnih poti. Če je bilo doslej namenjenih 44 tisoč evrov za javne poti v krajevni skupnosti, bo občina odslej odštela 67 tisoč evrov, saj so se predsedniki krajevnih skupnosti v občini dobili na sestanku, kjer so ugotovili, da je KS Črni Vrh zares velika in je bil denar do sedaj razporejen nepravično. KS Črni Vrh ima 36,49 kilometra javnih makadamskih cest ter 9,73 kilometra asfaltnih cest. Predsednik pozval, da člani povedo, kje so luknje v asfaltu in zadovoljno ugotovil, da večjih problemov z makedamskimi potmi, razen po neurjih, letos ni bilo.

Izjemna novica je tudi, da bo občina po novem letno namenila 15 tisoč za košnjo trave v parku, ob potoku, ob glavni cesti ter za vzdrževanje drugih javnih površin v parku. Spominmo, da so do pred kratkim vsa ta dela delali prostovoljci in en pogodbeni delavec komunale, od letošnje spomladi pa je vsa ta dela prevzela Komunala Idrija.

Gremo k najbolj grenkim trenutkom seje: čistilna naprava in vaško središče. Člani so bili seznanjeni, da se nikjer nič ne premakne, pristojni namreč pridobivajo dokumentacijo. Nekoliko slabe volje je bilo tudi ob podatku, da je nekaterim domačijam poleti zmanjkalo vode, po drugi strani pa se v občini gradijo kolesarske poti. Dobra plat zgodbe je, da občina plača prevoz vode, ki jo pripeljejo idrijski gasilci.

Eno uro druženja v četrtek, 17. septembra, so zaključili z napovedjo razgrnitve občinskega prostorskega načtra. Slednja naj bi bila v dvorani sredi oktobra, prejšnja razgrnitev lani je pritegnila 60 krajanov. Ker velja omejitev gibanja, so člani predlagali, da razgrnitev poteka isti dan dvakrat ali na prostem. Predlog, da bi bil dogodek v modri dvorani, je bil takoj zavrnjen, saj je Idrija za tak dogodek predaleč. Najbolj z razumevanjem pa je bila podana informacija glede nepozidanih stavbnih zemljišč. Slednja naj lastniki prodajo, sicer bodo začeli plačevati davke zanje.

Predsednik KS Črni Vrh Jernej Črnologar je napovedal naslednjo sejo v kratkem. Na njo bodo povabil tudi Ivana Rupnika, ki bo povedal, kako kaže projektu varna pot v šolo. Precej zadovoljnih komentarjev pa je bilo slišati tudi ob obisku ekipe oddaje Dobro jutro. Skupina iz RTV Slovenija je namreč isti dan naredila štiri oglašanja iz planote ter idilične lokacije in prizadevne krajane, posebnosti in običaje tudi na kratko predstavila.

 

 

Lovrenc Habe