Vabljeni k odajanju pripomb, stališč in predvsem konkretnih predlogov za občinsko stanovansjko strategijo

Danes, 2. 10. 2020, daje Občina Idrija v javno razpravo Osnutek za OBČINSKO STANOVANJSKO STRATEGIJO. Ogled dokumenta in oddaja komentarjev je možna do 16. 10. 2020

Gradivo je dostopno na spletni strani občine (https://www.idrija.si/objava/299717) in v mali sejni sobi Občine Idrija,

Mestni trg 1, 5280 Idrija, ob ponedeljkih od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah od 8.00 do 17.00 ure in ob petkih od 8.00 do 12.30 ure.

Stanovanjska strategija vsebuje analizo stanja, pregled obstoječe zakonske podlage in državnih ter regijskih strateških dokumentov.

Vsebuje tudi analizo izzivov, s katerimi se sooča Občina Idrija na stanovanjskem področju in predloge za reševanje težav, ki so konkretizirani v Stanovanjskem programu.

Občina Idrija vabi vse občanke in občane ter predstavnike javnih, nevladnih in zasebnih organizacij k podajanju pripomb, stališč in predvsem konkretnih predlogov, ki bi izboljšali dokument.

 

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo mnenja in pripombe na osnutek Stanovanjske strategije v pisni obliki:

–          v mali sejni sobi Občine Idrija z vpisom na vpisne liste pripomb in predlogov,

–          preko elektronskega obrazca, objavljenega na spletni strani www.idrija.si, na elektronski naslov mrezazabivanje@idrija.si ali po pošti na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,

–          osebno pri projektni svetovalki za področje stanovanj na Občini Idrija (pisarna Pr`Golitu).

 

 

Vabljeni k sodelovanju!

Lep pozdrav,

Katja Martinčič

Projektna svetovalka

Občina Idrija

katja.martincic@idrija.si

mrezazabivanje@idrija.si

Tel. številka: 05 373 45 22

 

Iz programa:

Vir: Stanovanjska strategija – osnutek za razpravo