Sredi Črnologarjevega mandata

Jernej Črnologar, predsednik KS Črni Vrh.

Svet krajevne skupnosti Črni Vrh v zdajšnji sestavi je bil izvoljen točno dve leti nazaj, kar pomeni, da smo sredi mandata. Kaj so že dosegli, kaj se zdaj dogaja in kaj planirajo, smo vprašali predsednika Jerneja Črnologarja.

Ste sredi mandata. Na kaj ste do sedaj najbolj ponosni? 

Uspešno je napisana dokumentacija za projekt varne šolske poti. Narejeni bodo novi in varni pločniki do šole, novi prehodi za pešce, urejena bo tudi javna inštalacija v tleh. S pomočjo Ivana Rupnika smo pridobili tudi soglasja z lastniki zemljišč, zato večjih problemov ne pričakujem.  Po novem letu bo javna razgrnitev projekta najverjetneje na spletu, nato bo šel projekt v proračun. Čakamo le še soglasja elektra in telekoma, zato sem prepričan, da bo projekt v proračunu in torej v izgradnji leta 2022. Koliko časa bo trajala gradnja, ne vem.

 

Nekoliko več je tudi finančnih sredstev.

Na sestankih predsednikov KS v občini Idrija smo dosegli več sredstev za javne poti, tudi park s košnjo javnih površin ima po novem svojo postavko, zato park ne bo več bremenil javnih poti. Imamo tudi nov fond za prireditve – 4000 eurov.

 

Katere problematike so aktualne sedaj? 

Poleg šolske poti je velik izziv tudi zid na pokopališču, ki je nevaren, dela škodo na nagrobnikih in grdo izgleda. Pred kratkim smo iz občine dobili projektanta, ki si je zid ogledal in poslikal. Zdaj dela načrt obnove. Ko bo to narejeno, mi bo g. Marjan Mržek predal gradivo o končni izvedbi.

V začetku leta je bila velik problem tudi Komunala, ki je vse podizvajlce odklonila, sedaj pa dela vse sama. V mislih imam domačina, ki je vestno kosil travo, večkrat tedensko odnašal smeti iz parka in delal še druga dela. Komunala pride redkeje. Želim si, da spet dobijo domačega izvajalca, ki bi vse to delal.

Jernej Črnologar. Foto: Osebni arhiv

Ne morem niti mimo našega nesrečnega placa. Tak je, ker se čaka zaključek projekta urejanja kanalizacije, mislim pa, da se je ustavilo pri državnih soglasjih. Lahko bi preplastili plac, vendar bi se potem, ko bo kanalizacija urejena, spet rezalo asfalt. Še vedno pa skoraj vsakodnevno pritiskam na to, da se druge javne površine vzdružujejo.

Kaj bo konec leta 2022 sigurno drugače – boljše, kot konec leta 2020?

Zid na pokopališču bo obnovljen, upam, da bo tudi varna pot v šolo v zaključni gradbeni fazi. Še vedno pa se bo zdrževalo javne poti in javne površine. Žal iz prejšnjih let ni bilo velikih zasnov in v štirih letih se iz nič da le malo storiti. Rabili bi vsaj 10, 15 let da se v vasi kaj konkretnega spremeni.

 

Je morda vprašanje: Boste leta 2022 nadaljevali z delom kot predsednik, prezgodnje?

Mislim, da ne bom.

 

Je delo predsednika težavno?

Če se delo odvija pozitivno v prid KS in krajanov, ni problema! Rad zagrabim in pomagam tudi društvom (nazadnje pevem) in krajanom (nazadnje za nakup barve na avtobusni postaji).  Veliko pa je tudi zbadljivk – zadnje čase je bila problematika bankomat. Pogodba z najemodajalcem je potekla in banka ga je odstranila. Že lani februarja so bankomat hoteli odstranit, a smo s peticijo dosegli, da bankomat ostane. Letos s stani banke ni bilo niti odgovora. Ko se bo korona pomirila, bom enega člana sveta KS prosil, da zaprosi druge banke za nov bankomat.

 

Ste ob prevzemu prilčakovali te zbadljivke?

Sem, a se s časom navadiš na njih. Jaz probam vsem pomagati, a če ni posluha, tudi s strani komunale ali občine, potem sem tudi sam nemočen.

 

Kaj bi sporočili krajanom?

Želim in prosim, da se še naprej držijo ukrepov in ostanite zdravi.

 

Lovrenc Habe