Kdo meče “piksne” v naravo?

Smeti ležijo ob cestah na celotni planoti. Foto: AR

Koronski čas je pustil sledi tudi ob cestah in na poteh v obliki odpadkov, saj se vidi, da so ljudje več vozili oz. so se držali v domačem okolju. Tu lahko sklepamo, da največ smetimo sami domačini, prepričan pa sem, da kdor sodeljuje v teh akcijah, zagotovo ne bo več odmetaval odpadkov v naravo.  Zato smo na pobudo krajanov tudi letos organizirali skupno čistilno akcijo po Črnovrški planoti.

Tudi otroci so sodelovali v kar v lepem številu, posameznikov je vsako leto več, a glavnina ostaja ista. In ti zagotovo zaslužijo pohvalo. Zaradi koronskega časa je akcija potekala od 24. aprila pa do 1. maja, ko smo si ob zaključku opoldne postregli s picami, ki jih je častila krajevna skupnost. Slednja nam je dala tudi rokavice in vreče.

Zaslužene pice. Foto: AR
3 dni po akciji, pobrano ob cesti v Zadlogu. Foto: MZ

Očistili smo cesto po rajdah do Cenca in naprej do vrha Javornika.  Čista je tudi šolska pot do vlečnice in nazaj, ter do glavne ceste. Počiščena je cesta proti Zadlogu in do Vrha Male Gore. Društvo Volja je poskbrelo za čistočo ob cesti med Vrhom potoka, skozi Idrijski log, do kočarjeve lipe. Akcijo so zaokrožili s praznovanjem 1. maja.

Akcija je bila uspešna. Vsem pohvale!

Ivan Rudolf