Vabilo: 9. seja sveta KS Črni Vrh

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH

ČRNI VRH 87

5274 ČRNI VRH

 

Datum: 13. 5. 2021

 V  A  B  I  L  O

 

Vabim Vas na deveto sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v torek, 18. 5. 2021 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh 87.

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Ocena zimske službe v zimi 2020/2021
  4. Ali naj ima vzdrževanje JP v pristojnosti še naprej Komunala, ali naj se preveri kako drugo opcijo skladno z zakonodajo ter odloki, ter posledice le tega, hkrati pa če se nagibate k tej opciji prosim navedite razlog z obrazložitvijo zakaj.
  5. Projekt za obnovo zidu okrog pokopališča.
  6. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!

 

                                                                                             Predsednik sveta KS:

                                                                                                Jernej Črnologar

 

 

Vabljeni:

  • člani sveta
  • svetnik
  • dopisnik Lovrenc Habe