Del vaškega trga bodo preplastili

Saj ni res, pa je – dolgoletna želja domačinov, da se uredi vaški trg, bo končno dobila obliž na odprto rano. Težava ostaja, a bo na videz manjša.
Kot lahko razberemo iz zapisnika 10. seje sveta KS Črni Vrh, bodo preplastili vaški trg od dvorane KUD Sloge do glavne ceste Col – Godovič.

Še nekaj dejstev iz zapisnika:

  • Članom sveta je bil predstavljen projekt sanacija ograjenega zidu na pokopališču. Slednji so se s projektom strinjali, zmotil jih je podatek, da bodo temelji zidu ostali isti. Zato so projektanta Marijana Mržka prosili za dodatna pojasnila, a odgovora še niso prejeli.
  • Krajevna skupnost se je strinjala da KUD-u donira sredstva za nabavo ozvočenja, a še ni prišlo do realizacije.
  • G. Matiju Tominec so na njegovo prošnjo glede finančne pomoči pri obnovi avtobusne postaje Zadlog – Hudi Kot odgovorili pozitivno.
  • Iz arhiva Idrija so prejeli dopis, da je potrebno popisati ves arhivski material, ki ga KS hrani v pisarni vse do leta 2000, ker ga bodo potem odpeljali v Idrijo. Popis se že izvaja.

 

Iz Občine Idrija so članom sveta KS poslali nov cenik grobarin, ki bo pričel veljati v letu 2022 .Cenik je enoten za vse Krajevne skupnosti. Tako bo v prihodnjem letu znašala grobarina za enojni grob 35 € (sedaj 17 €), družinski grob 70 €,

(sedaj 30 €), otroški grob 20 €, (sedaj 10 €) brez DDV-ja.

Seveda se člani sveta s tem cenikom ne strinjajo in bodo svoje nestrinjanje sporočili na ustrezne občinske službe.

 

“Vzdrževanje javnih poti v Krajevni skupnosti Črni Vrh je v pristojnosti Komunale Idrija, ki je koncesionar Občine Idrija in  za svoje delo tudi polno odgovorna,” pa je bilo sklepno besedilo zapisnika 10. seje KS Črni Vrh.

Celotnega si lahko preberete na tej povezavi: Zapisnik 10. seje (mandat do 2022) – ČRNOVRŠKE NOVICE (crnivrh.eu)