Tuhtajmo skupaj!

Društvo Idrija 2020 in zavod ID20 ter Občina Idrija in Zavod za turizem Idrija se te dni pripravljajo na izvedbo večjega dogodka konec marca, na katerem bodo skupaj z drugimi društvi in aktivisti iskali nove rešitve za mlade v občini. Naslovili so ga preprosto »Tuhtajne«, saj se navezuje na idrijsko inovacijsko dediščino, v okviru katere bodo v ospredje postavili 4 različne lokacije v idrijski občini, vsebinsko pa se bodo osredotočili na priložnosti za mlade ustvarjanje novih delovnih mest, oživljanje prostorov ter medgeneracijsko in medkulturno povezovanje.

S pilotnim dogodkom v okviru mednarodnega evropskega Erasmus+ projekta Comm.On Heritage, v katerem sodelujejo tudi organizacije iz Italije, Grčije in Portugalske, bodo na osnovi posodobljene TBI metode na dogodku predstavniki različnih društev na Idrijskem in aktivisti različnih generacij iskali nove ideje za mlade. Na dogodku in v projektu se bodo osredotočali na rešitve, ki bodo odgovarjale na sodobne izzive, ki tarejo Idrijo ter tudi celotno slovensko in evropsko podeželje, in sicer ustvarjanje novih delovnih mest, pridobivanje novih finančnih sredstev, nove priložnosti za obstoječe prostore, vzpostavljanje multifunkcionalnih prostorov na podeželju, nove rešitve za vključevanje ranljivih skupin, povezovanje različnih akterjev na lokalnem in mednarodnem področju ter izobraževanje na področju veščin in spretnosti za 21. stoletje, s poudarkom na sodobnih trendih in medkulturnem ter medgeneracijskem sodelovanju. Pri iskanju novih rešitev bodo stremeli k temu, da bodo rešitve zanimive za prebivalce iz različnih koncev občine Idrija.

Osredotočali se bodo na štiri lokacije, ki so bile nekdaj in so še danes točke za druženje, sprostitev in ustvarjanje novih idej ter so pomembne tako za mlade kot starejše prebivalce občine, to so idrijska Mejca, obnovljeni Balinplac, Lajšt in Dom krajanov Črni Vrh. Cilj je, da bo po izvedbi dogodka zaživela vsaj kakšna od novih idejnih rešitev tudi v praksi.

Obeta se možnost vključitve rešitev v okvir participativnega proračuna za mlade, ki je v skladu s strategijo za mlade predviden v naslednjih letih. Ravno tako pa bodo snovalci projekta udeležence spodbujali, da se z rešitvijo prijavijo na bodoče razpise v lokalnem okolju.

Vir: Metka Rupnik, radio Primorski val