To soboto: Prihodnost placa, doma krajanov, vasi …

Trg v Črnem Vrhu nad Idrijo pred 2. svetovno vojno. Vir: Simonič Mervic, Karmen (1997). Šolstvo na Črnovrški planoti. Črni Vrh: Osnovna šola Črni Vrh.

Tuhtajmo skupaj

Poznate kakšno zgodbo ali pa imate ideje, kako bi lahko Črni Vrh nad Idrijo zaživel še z novimi vsebinami? Številne zgodbe tega zanimivega predela Idrije bodo v ospredju na dogodku Tuhtejne, kjer bomo iskali nove ideje in rešitve! Pri zasnovi dogodka organizatorji zelo pazimo na to, da bo po dogodku zaživela vsaj kakšna idejna rešitev. Pri organizaciji dogodka sodelujemo z Občino Idrija in Zavodom za turizem Idrija, saj bi želeli, da bi rešitve dobile potreben zagon za resnično izvedbo, ne samo papirju.

VEČ TUKAJ: 3 zgodbe Črnega Vrha  – ID20

Če kot udeleženec želite sodelovati na dogodku, nam pišite na drejc.kokosar@id20.si. Z veseljem bomo rezervirali mesto za vas!

Trg v Črnem Vrhu nad Idrijo pred 2. svetovno vojno. Vir: Simonič Mervic, Karmen (1997). Šolstvo na Črnovrški planoti. Črni Vrh: Osnovna šola Črni Vrh.