Slavnosta seja nagradila prizadevne krajane in nakazala prihodnost

Slavnostna seja KS Črni Vrh, 2023.

V petek, 23. junija 2023, so se v domu krajanov zbrali številni krajani, da bi počastili nagrajence KS Črni Vrh za leto 2023 in prisluhnili aktualnim izzivom krajevne skupnosti. Po slovenski himni sta zbrane pozdravila župan občine Idrija Tomaž Vencelj in predsednik KS Črni Vrh Gregor Rupnik. 

Rupnik je povedal, da člani KS Črni Vrh v svoje delo vlagajo veliko časa in energije. Poudaril je že vidne rezutate: “Položeni so bili prvi metri asfalta mimo kasarne in do smučišča Ski Bor, pridobili smo vsa soglasja za obnovo pokopališkega zidu in iščemo izvajalca. V kratkem se bo asfaltirala še ena makadamska cesta v Zadlogu ter uredil del potoka proti Balili. Del ceste v Zgornje Lome, po kateri bo položen električni kabel, bo na novo asfaltiran,” je še dejal predsednik KS Črni Vrh. Za prihodnja leta pa so cilji veliko večji: “Ureditev vaškega jedra, obnova šolske poti, ureditev državne ceste skozi Črni Vrh, ceste s pločnikom proti Trebčam, ureditev ekoloških otokov, izgradnja avtobusnega postajališča v Predgrižah in čistilne naprave,” je še našteval Rupnik in dejal, da bomo use uspeli storiti, če bomo složni.  Celoten nagovor objavljamo spodaj.

Z glasbo je večer popestril Moški pevski zbor Pobje. Foto: Monika Rudolf

Župan Tomaž Vencelj je pozdravil vse projekte in spomnil na dogovor z gasilci PDG Črni Vrh o izgradnji gasilskega doma nasproti prokopališča. Da bodo naslednje leto izvajalci zares začeli z urejanjem vaškega trga, je zagotovil tudi na zandnji, majski seji občinskega sveta, saj je denar v proračunu že zagotovljen.

V nadaljevanju pa je sledil najbolj slovesten del slavnostne seje – podelitev nagrad. Letos so se v KS Črni Vrh odločili, da bodo podelili plakete v treh kategorijah: pohvalo, priznanje in nagrado za življensko delo.

Pohvalo KS Črni Vrh za leto 2023, za nagrajeno čipko na državnem nivoju, je prejela Eva Zajec

Pred vstopom v pri razred je učiteljica klekljanja, gospa Anka Jamšek, prejela prijavnico za vpis in zraven listek na katerem je pisalo: “Če Evi klekljanje ne bo všeč, jo bomo izpisali”.

Eva je od začetka prestrašeno prihajala na ure klekljanja. A prav kmalu je ugotovila, da ji klekljanje ni v breme, ampak veselje. Znanje je zajemala z veliko žlico in neutrudno prelagala kleklje. Epidemija in delo od doma njenega veselja do klekljanja ni prekinila, ampak ji je dalo še novega zagona, saj je ob podpori staršev bulo velikokrat še dodatno »nesla« na dogovorjeno brezstično točko, da je lahko dobila pripravljeno nadaljnje delo.

Evi ni nič težko. Na ure klekljanja je prihajala nasmejana in pripravljena za delo. Z veseljem dela tudi na dodatnih aktivnostih, denimo na novoletnih okraskih, pa tudi na pripravi in sodelovanju na šolskem ter državnem tekmovanju, kjer je vsako leto uspešna.
Predstavlja ČŠ tudi izven domačega kraja (razstavljala je v državnem zboru, pa ma kmečki tržnici v Idriji in Železnikih) ter v tem šolskem letu tudi na natečaju »Angeleček«, ki ga je razpisalo klekljarsko društvo Cvetke iz Žirov. Pomladi so namreč v Žireh potekali 17. slovenski klekljarski dnevi. Eva Zajec je sodelovala v otroški kategoriji na natečaju Angelček in osvojila 1.mesto. Njen angelček je v celoti njeno avtorsko delo, saj ga je ne samo sklekljala, temveč je zanj narisala tudi vzorec, leseni del pa je izdelal njen oče Jernej. Čipka angelček ima poseben pomen za Evino družino, saj je bil narejen v spomin LEO – na njihovega angelčka, ki jih budno spremlja nekje med zvezdami. Kot rečeno: angelček je skupno delo Eve in atija Jerneja in je bil narejen s pomočjo učiteljice Anke Jamšek.

Eden od vrhuncev lanjskega festivala idrijske čipke pa je bilo državno tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke. Državnega
tekmovanja so se lahko udeležili vsi učenci, ki so na šolskem tekmovanju iz znanja klekljanja dosegli vsaj 80% točk, tako se je tekmovanja udeležilo kar 176 otrok iz vseh treh slovenskih čipkarskih šol iz Idrije, Železnikov in Žirov. V drugi tekmovalni nalogi »štručke« je drugo mesto osvojila prav Eva Zajec.

Učiteljica Anka je še povedala, da je najpomembneje to, da Eva postaja mlada gospodična, ki v klekljarski družbi (pri njihovem »omizju«) ni več plaha in zadržana, ampak z veseljem sodeluje v pogovoru, deli svoje znanje, saj rada pomaga mlajšim in je velik vzgled vztrajnosti, natančnosti in prijaznosti.

Evi za vse njene dosežke iskreno čestitamo!

Eva Zajec med podelitvijo. Foto: Monika Rudolf

Priznanje KS Črni Vrh za leto 2023, za večletno odgovorno pripravo vzgojnega počitniškega programa za otroke, prejme ekipa Oratorija

Poletje ni samo čas, ko so otroci prosti šole in se varujejo pri starih starših, pomagajo doma na kmetiji ali gredo na morje. V Črnem Vrhu je poletje že od leta 2006 tudi čas Oratorija. To je teden, ki ga naši otroci nestrpno pričakujejo, mladi voditelji in animatorji, pa se nanj pripravljajo več mesecev.

Oratorij so dnevi, ko se v župniji zbirajo otroci in mladi animatorji, da bi en teden skupaj preživeli v veselju, pesmi, katehezi, molitvi, igri in krščanskem odnosu drug do drugega. Otroci se veselijo druženja, animatorjem pa je oratorij velik izziv, saj svoj prosti čas darujejo za druge, poskrbijo, da vse prav poteka, od petja in igranja kitare do vodenja iger in raznih dejavnosti, od vodenja katehez in molitev do priprave dramske igre.

Voditelji in animatorji skrbijo, da je vse na svojem mestu, da pridobijo sponzorje, donatorje. Svoj čas darujejo tudi voditelji raznih delavnic in pridne kuharice, ki poskrbijo, da nihče ni lačen. Župnijska dramska skupina vsako leto pripravi oratorijsko igro. Nad vsemi pa bedi oratorijski oče, župnik. Po zaključku Oratorija izide glasilo Oratorijske drobtinice.

Zasluge, da je Oratorij pred 17 leti prišel v Črni Vrh imajo takratni župnik Srečko Vončino ter Urška Čuk, Nataša Hvala in Jožica Klanjšček. Voditelji oratorija so bili še Adrijana Pivk, Barbara Rupnik, Tomaž Rudolf, Terezija Rupnik in Neža Rudolf ter trenutna voditelja Kristjan Likar in Monika Rudolf. Priznanje sta v imenu vseh prevzeli Nataša Hvala in Monika Rudolf.

Eva Zajec med podelitvijo. Foto: Monika Rudolf

Nagrado za življensko delo je prejela Majda Bajec

Majda Zajec se je rodila poleti leta 1951 v Zadlogu Pr Zajc v Hudem kotu. Ker so bila pri hiši sama dekleta, je morala poprijeti tudi za moška opravila in je bila tako v pomoč očetu Pavletu.

Po končani osnovni šoli v Črnem Vrhu je odšla v srednjo gostinsko šolo v Izolo, kjer se je izučila za kuharico. Kot natakarica je delala v gostišču Metka in v hotelu Bor v Črnem Vrhu, kasneje pa kot kuharica v Osnovni šoli Črni Vrh. V 80-ih letih se je zaposlila v bifeju v Godoviču, ki je spadal pod HIT Nova Gorica. Kasneje je ta bife prevzela in ga kot samostojna podjetnica upravljala do upokojitve. Gostje so bili pri njej vedno na prvem mestu, za vsakega je našla dobro besedo in si zanj vzela čas, zato ni čudno, da je bila izbrana tudi za »Naj kelnarco Primorske«.

Ker je vedno rada delala z ljudmi in za ljudi, je s tem svojim poslanstvom nadaljevala tudi po upokojitvi. Vključila se je v razna društva, Društvo upokojencev Idrija, KUD Sloga, ZPM Črni Vrh, Karitas … v nekaterih aktivno sodeluje še danes. Poleg tega je prostovoljno začela z urejanjem črnovrškega parka, skrbi za vrt pri župnišču, pa tudi z vzdrževanjem gredic v »črnovrških rajdah.«

Nagrada za življensko delo je šla v roke Majdi Bajec. Foto: Monika Rudolf

 

Najbolj aktivna je v Karitasu, kjer skupaj s sodelavci skrbi za razdeljevanje paketov hrane, obiskuje jubilante, sovaščane, ki bivajo v domovih starih in pomaga pri organizaciji raznih akcij. V poletnih mesecih je že večkrat kuhala na organiziranih letovanjih v organizaciji Karitas v Soči in Portorožu, kamor se odpravla prihodnjo sredo.

Nikoli ne odreče pomoči sovaščanom, ki potrebujejo prevoz ali pomoč na polju. Da imamo med nami človeka, na katerega se lahko vedno zanesemo, je zlata vredno! Hčeri pa še dodajata, da so ne glede na vse, vedno na prvem mestu vnuki, za katere si zelo rada vzame čas in jih pocerta.

Za njeno delo za skupno dobro, za njeno skrb do sokrajanov in neomajen pozitiven zgled, ji je KS Črni Vrh predala nagrado za življensko delo!

Plaketa. Foto: AR

Prireditev, ki jo je s pesmijo popestril Moški pevski zbor Pobje, povezoval pa Lovrenc Habe, se je zaključila z optimističnimi željami za prihodnost ob neformalnem pogovoru zbranih krajanov, župana in članov krajevne skupnosti. Kmečki ženi, Ljudmila Lampe in Meta Zajec, pa sta poskrbeli še za odlično pecivo.

Zapisal: HL

Nagrajenci KS Črni Vrh 2023

Govor predsednika KS Črni Vrh, gospoda Gregorja Rupnika, objavljamo v celoti:

Spoštovani,

hvala, da ste se odzvali našemu vabilu.

 V svetu Krajevne skupnosti smo v začetku mandata kar precej časa porabili, da smo ugotovili, kateri projekti so planirani v Črnem Vrhu in v kakšni fazi so. Zdi se nam prav, da začete projekte podpremo in jih nadaljujemo.  V svoje delo vlagamo veliko časa in energije. Položeni so bili prvi metri asfalta mimo kasarne in do smučišča Ski Bor, pridobili smo vsa soglasja za obnovo pokopališkega zidu in iščemo izvajalca.

V kratkem se bo asfaltirala še ena makadamska cesta v Zadlogu ter uredil del potoka proti Balili. Del ceste v Zgornje Lome, po kateri bo položen električni kabel, bo na novo asfaltiran.   

Cilji za prihodnja leta so še večji. Ureditev vaškega jedra, obnova šolske poti, ureditev državne ceste skozi Črni Vrh, ceste s pločnikom proti Trebčam, ureditev ekoloških otokov, izgradnja avtobusnega postajališča v Predgrižah in čistilne naprave.

Vse nam bo uspelo, če bomo enotni.

Hvala vsem, ki ste in boste projekte podprli z razumevanjem, soglasji in sodelovanjem. Hvala županu Tomažu Venclju, ki nam prisluhne in s katerim po mojem mnenju dobro sodelujemo. Imamo veliko kilometrov makadama, ki kliče po asfaltaciji, zato računamo, da bo z rebalansi prišel v Črni Vrh še kak € več za ta namen.

Velika zahvala gre vsem organizacijam, društvom, klubom, posameznikom, ki se trudite, da krajevna skupnost živi. 

Prav je, da prepoznamo in pohvalimo vidne dosežke, zato vsem današnjim nagrajencem iskreno čestitam.

V naslednjih tednih bo tu in v bližnji okolici veliko zabavnih, kulturnih in športnih prireditev. Obiščite tako po svojem okusu in se imejte lepo.

Ob koncu vsem zbranim čestitam ob Dnevu državnosti.

Predsednik KS Črni Vrh med govorom. Foto: Monika Rudolf
Župan Tomaž Vencelj. Foto: Monika Rudolf
Jernej in Eva. Foto: HL