Vabilo na 11., januarsko sejo KS Črni Vrh

Slavnostna seja KS Črni Vrh, 2023.

Datum: 18. 1. 2024

V  A  B  I  L  O

Vabim Vas na enajsto sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v torek, 1. 2024 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh.

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Priprave na slavnostno sejo ob občinskem prazniku
  3. Poročilo o sestanku na Občini Idrija
  4. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!

 

 

Predsednik sveta KS:

Gregor Rupnik

 

Vabljeni:

  • člani sveta
  • svetnika
  • Silvana Rupnik
  • Jošt Rupnik