KONTAKT

KS Črni Vrh
Črni Vrh 84
5274 Črni Vrh nad Idrijo
05 37 77 004

Pisarna KS ČRNI VRH odprta vsak torek od 7.00 ure do 11.00 ure, sreda od 14.00 ure do 18.00 ure.

 

Jernej Črnologar    Lome 24, 5274 Črni Vrh Tel: 031 830 503, crno.log@gmail.com

Klemen Logar        Črni Vrh 181, 5274 Črni Vrh, Tel : 041 491049 logark@gmail.com

Jurij Kavčič            Črni Vrh 80, 5274 Črni Vrh, Tel: 041 475 431  jure.kavcic@kolektor.si, kavcic.jurij@siol.net

Marija Kofol Kavčič Črni Vrh 79, 5274 Črni Vrh,  Tel: 051 413 059

marija.kofolkavcic@amis.net, marija@kz-tolmin.si

Lovrenc Habe          Zadlog 55, 5274 Črni Vrh, Tel: 030 394 894 lovrenc.habe@gmail.com

Mojca Rupnik         Zadlog 38/A, 5274 Črni Vrh, Tel: 031 862 678 mojca.rupnik@gmail.com

Alojz Nagode         Idrijski Log 1, 5274 Črni Vrh, Tel: 031 815 759

Andrej Žigon         Predgriže 22, 5274 Črni Vrh, Tel: 041 438 243 andrej.zigon@siol.com

Damijana Kodelja  Strmec 1, 5274 Črni Vrh, Tel: 031 335 518 kodeljadamijana@gmail.com

SVETNIK:

Metod Habe            Zadlog 64, 5274 Črni Vrh, Tel: 041 442 868 metod.habe@gmail.com

Tajnica: Dorica Tominec, Tel: 031 865 311, KS Tel: O5 37 77 004  kscrnivrh@siol.net