KRAJEVNA SKUPNOST

KS Črni Vrh
Črni Vrh 84
5274 Črni Vrh nad Idrijo
05 37 77 004

kscrnivrh@siol.net

 

NASLOV, TELEFON, ELEKTRONSKI NASLOV ČLANOV SVETA  KS ČRNI VRH

 

Jernej Črnologar    Lome 24, 5274 Črni Vrh Tel: 031 830 503, crno.log@gmail.com

Klemen Logar        Črni Vrh 181, 5274 Črni Vrh, Tel : 041 491049 logark@gmail.com

Jurij Kavčič            Črni Vrh 80, 5274 Črni Vrh, Tel: 041 475 431  jure.kavcic@kolektor.si, kavcic.jurij@siol.net

Marija Kofol Kavčič Črni Vrh 79, 5274 Črni Vrh,  Tel: 051 413 059

marija.kofolkavcic@amis.net, marija@kz-tolmin.si

Lovrenc Habe          Zadlog 55, 5274 Črni Vrh, Tel: 030 394 894 lovrenc.habe@gmail.com

Mojca Rupnik         Zadlog 38/A, 5274 Črni Vrh, Tel: 031 862 678 mojcaa.rupnik@gmail.com

Alojz Nagode         Idrijski Log 1, 5274 Črni Vrh, Tel: 031 815 759

Andrej Žigon         Predgriže 22, 5274 Črni Vrh, Tel: 041 438 243 andrej.zigon@siol.com

Damijana Kodelja  Strmec 1, 5274 Črni Vrh, Tel: 031 335 518 kodeljadamijana@gmail.com

SVETNIK:

Metod Habe            Zadlog 64, 5274 Črni Vrh, Tel: 041 442 868 metod.habe@gmail.com

Tajnica: Dorica Tominec, Tel: 031 865 311, KS Tel: O5 37 77 004  kscrnivrh@siol.net

 

Pisarna KS ČRNI VRH odprta vsak torek od 7.00 ure do 11.00 ure, sreda od 14.00 ure do 18.00 ure.

 

Naloge svetnikov KS Črni Vrh.