2019 – ADOLF RUDOLF

Za dolgoletno skrbno, vestno delo na vseh področjih je prejel priznanje KS Črni Vrh

ADOLF RUDOLF.

Gospod Adolf redno in vestno skrbi za središče našega kraja in sicer za naš park. Redno ga kosi ter odvaža pokošeno travo, morebitne veje, v jesenskem času pa pospravi odpadno listje. Prav tako urejuje tudi pokopališče in njegovo okolico. Vedno rad priskoči in ponudi roko vsakomur, ki jo potrebuje.

Neguje lep in spoštljiv odnos, najprej do svoje mame Pavle, do sovaščanov in mladih v kraju. Odnose gradi na osnovi zaupanja. Adi je vzoren, pošten in delaven krajan Črnega Vrha.

Adolf Rudolf, na sredini vseh nagrajencev.