MRZLI LOG

Mrzli Log je naselje na Črnovrški planoti in leži desno na prevalu med Črnim Vrhom in Colom. Razpotegnjen je od Zadloške planote kjer je zaselek Mala Gora do Vrh Gore. Mala Gora je star naraven prehod z Idrijskega na Ajdovsko. Tu je nekoč vodila tudi romarska pot na Angelsko Goro.

Na vrhu Male Gore stoji kapelica na najbolj vetrovnem predelu. Ob njej je bil nekoč mlin na veter. Zgradil ga je bližnji kmet ob vrnitvi iz Rusije po prvi svetovni vojni. Stare fotografije pa pričajo o tem, da je bila ob Soški fronti iz Zadloga do vrha Male Gore tam postavljena sedežnica za prevoz ranjencev in oskrbo vojakov na fronti. V smeri iz Zadloga proti Javorniku osamljen v gozdu leži grob Ruskega vojaka in ta del Mrzlega Loga se imenuje Pri Ruskem Grobu. Kar nekaj po imenih zanimivih predelov ima Mrzli Log, kot so na primer Majerija, Kobilca in Novine.
Ob cesti Črni Vrh – Col je desno v dolini še drugi del Mrzlega Loga. Na robu kotanje ob nekdanji gostilni so si mladi postavili poligon za deskanje na snegu (Snowbord).
Na Vrh Gore stoji prelepa Kampelcova kapelica.