VABILO NA OBČNI ZBOR KUD SLOGE

Nekateri bodo hiše spremenili v apartmaje, sneg bo le še umeten.

Koper, 3. januarja 2018

V A B I L O

Vabljeni na letni občni zbor KUD Sloge, ki bo v soboto, 20. januarja 2018 ob 18h, v sejni sobi KS Črni Vrh.

Predlog dnevnega reda:

  1. Pozdrav in ugotavljanje sklepčnosti
  2. Imenovanje delovnega predsedstva in njihova izvolitev
  3. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017
  4. Razprava na poročila (morebitne pripombe in dopolnitve)
  5. Plan dela za leto 2018
  6. Razprava na plan dela in izbiranje voditeljev prireditev
  7. Situacija strehe – nov lastnik kulturne dvorane
  8. Razno: časopis Sloga, termin krajevne revije, zahvala za elektriko, tema fotografskega natečaja, b’kova soba, preimenovanje društva, nov logotip društva, shramba-balkon, druženje članov KUDa s pohodom po poteh kulturnikov, fantazijski večer, predavanja, poslikava na steno b’kove sobe…

 

Razmislite, kako bi kulturne dogodke izvajali v prihodnje; da bi se dogajalo še več in/ali kvalitetnejše. Svoje predloge zapišite in pridite z njimi na občni zbor, ali pa mi jih pošljite po elektronski pošti: lovrenc.habe@gmail.com

Člani društva smo obvezani k plačilu članarine (1 €), ki se bo pobirala na občnem zboru. Z rednim plačilom in podpisom pristopne izjave se potrjuje članstvo v društvu.

 

Vljudno vabljeni! Lepo vabljeni tudi novi člani!

S prijaznimi pozdravi,

Lovrenc Habe, predsednik KUD Sloge