Vabilo na tretjo sejo sveta KS Črni Vrh

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH

ČRNI VRH 84

5274 ČRNI VRH

Datum: 23. 1. 2019

 

   V  A  B  I  L  O

 

 

Vabim Vas na tretjo sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v petek, 1. 2. 2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh.

Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov zadnje seje
  3. Prostorska ureditev Črnega Vrha
  4. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!

 

                                                                                     Predsednik sveta KS:

                                                                                         Jernej Črnologar

Vabljeni:

  • člani sveta
  • svetniki