Objavljeni so zapisniki sej

23. 2. 2023 ČrniVrh-e 0

Tudi nov sestav sveta KS Črni Vrh sproti objavlja vse zapisnike sej sveta. Berete jih lahko na pasici KS AKTUALNO. KS AKTUALNO – ČRNOVRŠKE NOVICE (crnivrh.eu)