Obvestilna tabla v Zadlogu na Storžicah

Igrišče v Zadlogu se je že dobro prijelo in služi svojemu namenu. Omenimo turnirje, ki se od nastanka Strožic odvijajo vsako leto, pa dve veselici, filmski večer, igrišče je tudi izhodišče za vsakoletni tek in pohod na Špičasti vrh. Najnovejša pridobitev pa je obvestila tabla, ki so jo pripravili v Geoparku Idrija.

Začetek gradnje igrišča Storžice sicer sega že več kot dobro desetletje nazaj, ko so v Ljubljani gradili stadion Stožice. Ker se je takrat tudi pri nas zapletlo z dokončanjem igrišča, v bližini pa je bil smrekov gozd poln storžev, je bilo hitro izrečeno, da so to zadloške Storžice.
Sicer pa so si igrišča v Zadlogu želeli že pred petdesetimi leti. S pripravo terena pred staro šolo v Zadlogu se je takratna mladina lotila kar s krampi in lopatami. Prav tako so mladi pred dvajsetimi leti videli na lokaciji opuščene šole možnost, da se uredi prostor za druženje, vendar je bila današnja odrasla generacija še premlada. Parcela in objekt stare šole se je kmalu prodala in tako je ta varianta splavala po vodi. Še vedno so se kljub mladosti trudili in obudili pohod na Špičasti vrh.
Leta 2001 so Zadložani ustanovili društvo TRMA. Ena od idej društva je bila, da se uredi prostor za druženje. Kasneje se je pokazala možnost, da se uredi del občinskega zemljišča, na katerem je bilo včasih vaško napajališče za živino. Tedaj je Jošt Rupnik v sodelovanju z lastnikom zemljišča – Občino Idrija, poskrbel za ureditev lastništva zemljišča, spremembo namembnosti in izravnavo zemljišča. Leta 2012 je bil narejen tudi PGD načrt, vendar se je izgradnja zaustavila vse do jeseni 2018, ko so se za izgradnjo igrišča prijavili na razpis Fundacije za šport. Na razpisu bi bili verjetno uspešni, če bi lahko uredili vso potrebno dokumentacijo. Ker TRMA ni bila lastnik zemljišča, niso mogli pridobiti gradbenega dovoljenja.Od leta 2018 pa se je začelo vidno spreminjati.
Odprtje Storžic leta 2020. Foto: Franc Habe
Najprej je Florjan Lampe kot predsednik TRME z občino sklenil najemno pogodbo za upravljanje z zemljiščem in dogovor, da jim bo pomagala pri realizaciji zastavljenih del. V društvu so se odločili, da porabijo vsa privarčevana sredstva za izgradnjo igrišča in spremljevalnega objekta. Območje igrišča je bilo v grobem že urejeno, vendar je bilo potrebno narediti temelje za koše, nasuti tampon v ustreznih padcih ter asfaltirati igrišče. Ob asfaltu so nasuli bankine in zatravili območje ob igrišču. Postavili so tudi lopo za športne rekvizite in nadstrešek za uporabnike igrišča. V zadnjih dveh letih pa so še namontirali mreže za goli in, kot rečeno, dodali še obvestilno tablo. Na tabli je geografska karta z glavnimi označabami lokalnih posebnosti. Opisane so tudi pomembne točke Zadloga. Poleg je tudi zahvala vsem zvestim podpornikom, ki so pomagali pri izvedbi igrišča.
Izdelavo in postavitev je organiziralo društvo TRMA v sodelovanju z Občino Idrijo, Viro d.o.o. in Razzor grafika d.o.o. Tudi na tem mestu se iz društva TRMA vsem lepo zahvaljujejo.
Predsednik TRME, Florjan Lampe, je v govoru ob odprtju igrišča leta 2020 poudaril veliko vnemo krajanov pri izgradnji igrišča: »Sprva sem bil skeptičen, nato pa je bilo vsako soboto vedno več pridnih rok pri delu, eno soboto se nas je zbralo 25. Takrat smo naredili ogromno,« je še dejal Lampe, ki ne skriva želje po novih projektih v Zadlogu. Pri tem pa ga je podpiral tudi župan Tomaž Vencelj, ki je tedaj v svojem nagovoru pohvalil delo predsednika in vseh krajanov in obljubil, da bo po svojih močeh pomagal tudi pri obnovitvi obeh mlekarn v Zadlogu. Tudi pri izgradnji igrišča je kot župan naletel na nekaj birokratskih ovir, ki pa so se s tedni in meseci rahljali. »Občina je za namen izgradnje igrišča namenila 18 tisoč eurov, vsakega končanega projekta pa se zelo veselim in vesel sem, da lahko danes s tako prireditvijo kronamo delo,« je še povedal župan.
Omenimo še najbolj svežo novost. Na Googlovem zemljevidu je po novem ustvarjena lokacija – Športni park Storžice Zadlog.
FL, LH