MC Mobil – mestno igrišče – v Črnem Vrhu

MC Mobil bo pod organizacijo Mladinskega centra Idrija tudi letos obiskal našo krajevno skupnost. MC Mobil (mestno igrišče) bo zagotovil igrala in rekvizite za otroke in mladostnike, kar jim bo ponudilo priložnost za zabavo ter aktivno preživljanje prostega časa. Prisotne bodo tudi tri mladinske delavke, ki bodo nadzorovale dogajanje ter se vključile v igro in aktivnosti z otroki.

 Datumi obiska so naslednji:

·        24. 6. 2024 (17.00 – 20.00)

·        19. 8. 2024 (17.00 – 20.00)

 Lepo vabljeni!