2019 – VERONIKA ŠKEDELJ

Za neumorno strokovno delo na področju zborovskega petja je prejela nagrado krajevne skupnosti Črni Vrh VERONIKA ŠKEDELJ.

Veronika Škedelj med Pobi. Foto: Spletna stran MOPZ Pobje.

Gospa Veronika je že kot osnovnošolka prejela mednarodno priznanje za barvno čipko. Je glasbeno nadarjena, saj je s svojim glasom in kot organistka spremljala MEPZ Frančišek Lampe. Že od vsega začetka uspešno vodi MOPZ Pobje s katerim so osvojili vrsto priznaj. Pa naštejmo le nekaj teh: Plaketo primorskega heroja Janka Premrla Vojka, Priznanje sveta KS za predanost zborovskemu petju, Spominsko plaketo za nesebično pomoč in razumevanje, Priznanje Cantaal Mar leta 2014 v Španiji, Priznanje za zanimivo sestavo in obrazložitev sporeda, Pirnatova nagrada Občine Idrija in med drugim Srebrno priznanje na regijskem tekmovanju odraslih zborov. Uspešno vodi tudi Mešani pevski zbor Duri, s katerim so osvojili Zlato priznanje Cantaal Mar v Španiji, Zlato priznanje na regijskem tekmovanju v Postojni ter bili absolutni zmagovalci na tekmovanju na Malti.

Veronika združuje pevce iz različnih krajev ter ponaša glas domačega kraja po Sloveniji in preko meja. Veronika je čudovit zgled vztrajnosti in trdega dela.