2016 – LOVSKA DRUŽINA JAVORNIK

Za  dolgoletno tradicijo lovstva na Črnovrški planoti je priznanje KS Črni Vrh prejela LOVSKA DRUŽINA JAVORNIK.

Član LD Javornik. Foto: N. Bevk (ZTA)
Član LD Javornik. Foto: N. Bevk (ZTA)

Zgodovina lovstva na Črnovrškem sega daleč nazaj, vsaj konec 19. stoletja. V tistem času je imel del gozdov, ki danes sodi v lovišče LD Javornik, za svoje potrebe v upravljanju idrijski rudnik. V njih se je le redko lovilo. Po drugi svetovni vojni so se časi za ljudi zelo spremenili in tako so se po Sloveniji začela ustanavljati tudi lovska društva. Uradno je bilo LD Javornik registrirano leta 1946, pri takratnem okrajnem odboru. Površine lovišča so bile kar 14.020 ha.

S sprejemom republiškega lovskega zakona leta 1954 je bilo določeno, da lovišče enega društva ne sme presegati 6000 ha. Ker so bili v društvu že prej organizirani v skupine Črni Vrh, Godovič in Hotedršica, so tako nastala tri društva s prej omenjenimi imeni. Kmalu so se Godovičani in Črnovršci združili v LD Črni Vrh, leta 1958 pa so se preimenovali v LD Javornik in pod tem imenom jih poznamo še danes.

Temeljno poslanstvo vsake lovske organizacije je varstvo narave in okolja ter trajnostno upravljanje z divjadjo v pomenu razumne rabe le-te kot obnovljivega naravnega vira.. Naravo moramo spoštovati, če jo želimo ohraniti za naslednje rodove. Lovci so v prvi vrsti naravovarstveniki in zato trdni zagovorniki sonaravnega kmetovanja in trajnostne rabe gozdov, ki sta temeljna pogoja za zdravje krajine ter s tem za trajni obstoj divjadi.

LD Javornik je s svojo prisotnostjo na naši planoti že 70 let zagovornik narave. Člani društva niso zgolj lovci, ampak predvsem varuhi narave in njenega življenja! So pomemben in prepoznaven člen v verigi številnih društev, ki delujejo na Črnovrškem.