ČRNI VRH

ZGODOVINSKI ORIS

»Črni Vrh,vasica čudovita,
pod nedri Javornika, Špika skrita.
Kako raznežiš pesniku srce,
da v tvoj objem rad vrača se«.
(Dorica Tominec)

Pod Javornikom, Špikom, Špičastim vrhom in drugimi vrhovi se razteza črnovrška planota, obdajajo jo temni gozdovi. Odtod verjetno poimenovanje kraja Črni Vrh (683m). Ni pravih zgodovinskih virov o začetkih poseljevanja. Verjetno so prvotni naseljenci morali vložiti veliko truda, ko so lomili in sekali gozdove, tako da so nastale krčevine »logovi«. Odtod imena vasi : Zadlog (za logom), Idrijski Log, Mrzli Log. Ostale vasi nosijo ledinska imena, Lome, Predgriže, Strmec, Javornik, Kanji Dol. Ledinska so tudi imena zaselkov; Podjesen, Trate, Griže, Mala Gora, Podtisov vrh. Kot, Koševnik, Trebče, Bukovška Rovna in druga.

Kdaj so vsa naselja nastala nam zgodovina ne pove. Ljudsko izročilo pravi, da so bili prvi naseljenci benekditinci, v Trebčah. Preko Črnega Vrha je vodila tovorna pot iz vipavske doline, Sledovi so vidni še danes, nanjo spominja ledinsko Po Taboru. Prvič je Črni Vrh omenjen v zapisniku škofovske vizitacije leta 1570. V krstni knjigi župnije iz leta 1635 najdemo imena Flander, Abraht (Abracht), Košander (Koschander), Paver (Bauer), Plešnar, Rudolf, Ajhar (Aicher), ki izhajajo od nemških naseljencev iz Loške doline. Leta 1770 so bile bile določene hišne številke. Črni vrh je spadal pod vipavsko graščino (Hirschaft Wipach), ohranjeni so mejni kamni (HW). Samostojna občina je bil do leta 1954. Zelo zgodaj je dobil prvo šolo, pred skoraj 150 leti. Dolgo vrsto let je število prebivalcev upadalo, sedaj se to zaustavlja in je čutiti rahlo povečanje. Sedaj je 1.165 prebivalcev ( 31. dec. 2006)
(Bernard Čuk)

Del Črnega Vrha s pogledom na Triglav. Foto: Adrijana L. M. / KUD Sloga
ČRNI VRH IN POGLED NA TRIGLAV

Črni Vrh (684 m) je največje naselje na črnovrški planoti. Črni Vrh je razloženo naselje z gručastim jedrom, na robu kraškega polja, pod obronki Špika (1068 m) in Male ter Velike peči, ob regionalni cesti Godovič – Ajdovščina. Poleg vaškega jedra tvorijo naselje Črni Vrh še zaselki Trebče, Brdca, Trate in Zediše. V naselju sta dve gostilni – Gostišče Metka in Bar pri Tinetu, kmečki turizem Pr’Mark, dve trgovini – ena z živili in ena s tehničnim blagom, osnovna šola, dom starostnikov Vitadom, proizvodni obrat družbe Prebilplast, enota Zavoda za gozdove in bencinska črpalka. V središču vasi, v parku, sta spomenika pomembnih rojakov Mateja Cigaleta in dr. Frančiška Lampeta, pred osnovno šolo pa spomenik narodnega heroja Janka Premrla – Vojka. Na območju Dil, nad domom starostnikov, v zimskih mesecih obratuje smučišče Ski Bor. Skozi celo leto pa je med vikendi in ob praznikih v okrepčevalnici pod smučiščem odprta picerija. Občasno urejene tekaške proge po obronkih črnovrškega polja pa spominjajo na nekdanjo največjo zimsko športno prireditev v Jugoslaviji – Trnovski maraton.
(Jože Kenk)