IDRIJSKI LOG

Idrijski Log ima le nekaj več kot 20 hiš. Leži na nadmorski višini 650 m. Podnebje nad Idrijskim Logom je nekoliko mrzlejše zaradi netipičnega mešanja zračnih plasti in snega tukaj rado zapade več. Sicer pa ima tamkajšnji svet, ki leži na obrobju Trnovskega gozda, že veliko lastnosti kraškega sveta.

idrijski_logV kraju Idrijski Log leži močvirje, skozi katerega teče potok, domačini mu pravijo Mlaka, ki ponikne in se ponovno prikaže pri Divjem jezeru. V njem živijo raki in ribe, okrog njega pa letajo kačji pastirji. O njih so šolarji že pisali raziskovalne naloge. Tudi kraških jam in brezen se v okolici najde precej. Najbolj znana jama med njimi je Mohoričev Hram. Še ena naravna zanimivost je Votlo Brdo, to pa je naravni most, ki ni všeč samo ljudem, ampak se pod njim rad sprehaja tudi medved. V Idrijskem Logu je zanimiva tudi flora; tam najdemo perunike, ki so redke in zato zaščitene. Zaselek leži pretežno v ravninskem delu in je tudi lepo obdelan. V zaselku je nekaj kmetij, v glavnem pa so ljudje zaposleni.