ZADLOG

Zadlog je razloženo naselje v delu Črnovrške planote, ki šteje nekaj manj kot 80 hišnih številk in leži na nadmorski višini 715 m. Sestavljajo ga zaselki Plestenice, Bukovška Ravan, Hudi Kot, Mačji Kot, Na Sredi, Podtisov Vrh, Kot in Podkrog. Ti zaselki ležijo večina na robovih kraškega polja, kjer prevladujejo pašniki in travniki.

VIDEO PREDSTAVITEV ZADLOGA

To je planota, ki je dolga približno 4 km in široka 1,5 km. Od sosednjega Črnega Vrha in Idrijskega Loga loči Zadlog nizek gozdnat obod, na južni strani pa je višji rob Trnovskega gozda z vzpetinami Črmanov Vrh ( 1022m), Špičasti Vrh ( 1128 m), in Špik (1068 m). Ljudje se precej ukvarjajo s kmetijstvom, veliko pa jih odhaja dnevno v službe proti Idriji, Logatcu in Ajdovščini. Skoraj 10 %, to je na sedmih domačijah pa se ljudje ukvarjajo z obrtno dejavnostjo. Tako čiste kmete, kakor tiste, ki kmetujejo ob delu, že nekaj let zaporedoma ogroža ličinka majskega hrošča, ki pobere na določenih parcelah celoten pridelek. Naravna konfiguracija terena in odmaknjenost od prometnega vrveža je Zadlog priljubljena točka za rolarje, ureja se kolesarska pot, modelarji radi poizkušajo svoje izdelke, v zimskem času pa je to raj za smučarje tekače.

spicastiNa prej omenjeni Špičasti Vrh je urejena pešpot od koder je lep razgled, od morja do Triglava, pa tja mimo Ljubljane do Kamniških Alp. Dobra dva km stran v smeri proti Kovku, se nahaja Kalarjev ledenik. Kolesarska pot po Zadlogu Vas pelje mimo naravnih in kulturnih znamenitostih, kot so: lanena jama, Ivanjškova lipa, Ivanjškova lokev, Tomincova hiša z sončno uro, spominska plošča dr. Frančiška Lampeta, itd. Pridite in spoznajte naš kraj!