Vabilo na 15. sejo sveta KS

Logotip KS Črni Vrh.

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH
ČRNI VRH 84
5274 ČRNI VRH

Datum: 21. 11. 2017

V A B I L O

Vabim Vas na petnajsto sejo sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki bo v sredo,
29. 11. 2017 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled sklepov zadnje seje
3. Tekoča problematika
4. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji in točnost!
Predsednik sveta KS:
Jurij Kavčič

Vabljeni:
– člani sveta
– svetniki
– dopisnik Lovrenc Habe

Be the first to comment

Leave a Reply