Cesta Godovič – Idrija bo popolnoma zaprta

Te dni so se začela predpripravljalna dela za začetek izvedbe projekta Sanacija brežin na državni cesti Spodnja Idrija – Godovič. Izvedba projekta v Zali, na območju skalnega previsa nad državno cesto, bo v času gradnje terjal prilagojen prometni režim s popolnimi in delnimi zaporami ter urejenimi obvozi.

Sama dela pri postavitvi podajno lovilnih sistemov in mrež za zavarovanje brežin se bodo začela izvajati julija letos, zato bo od 23. julija do 19. avgusta letos na obeh odsekih uvedena popolna zapora prometa. V okviru del bodo na najbolj nevarnem, previsnem delu skale vgradili podajno lovilne mreže. Te so potrebne zaradi zavarovanja prometa, ki se bo po zaključku letošnjih del znova sprostil, in za zaščito delavcev na gradbišču, ko se bo predvidoma julija prihodnje leto pričela gradnja galerije, del teh zavarovanj pa bo ostalo tudi po izgradnji galerije, ker bodo v funkciji celotnega varovalnega sistema. Vzporedno z deli na brežini bo potekala tudi rekonstrukcija dveh odsekov zelo dotrajanih podpornih zidov pod državno cesto v skupni dolžini 700 metrov.

Cesta v Zali. Foto: Google

Na direkciji pojasnjujejo, da bi v primeru ugodnega poteka del in če ta ne bi preveč poškodovala cestišča, popolna 24-urna zapora prometa morda lahko trajala le prvih 14 dni, naslednjih 14 dni bi veljala dnevna popolna zapora, v nočnem času pa bi omogočili polovični izmenični enosmerni promet. Ali bo to mogoče, pa bo jasno šele po prvih 14 dneh popolne 24-urne zapore.

V času popolne zapore ceste skozi Zalo bo za tranzitni promet nad skupno maso 7,5 ton urejen obvoz po državni cesti Logatec – Nova Gorica – Tolmin – Idrija, za vozila do skupne mase 7,5 ton pa je predviden potek obvoza po državni cesti Logatec – Žiri – Govejk – Marof – Spodnja Idrija. Prebivalci Idrijskega pa bodo za lokalni promet verjetno uporabljali krajevne ceste. Direkcija razmišlja oziroma se dogovarja tudi za obvoz preko Kladja, kjer je sicer omejitev na vozila s skupno maso največ 7,5 ton, tam pa problem predstavljajo preozka cesta in serpentine.

Na omenjenem sestanku so sprejeli nekaj sklepov, in sicer, da je v času trajanja popolne zapore skozi Zalo potrebno preveriti sprostitve omejitev na cesti Trebija – Sovodenj –Cerkno – Želin, da je potrebno preveriti možnosti vsaj delne sprostitve prometa preko objekta v nočnem času, od 22. ure do 5. ure zjutraj, in sicer po poteku prvih 14 dni popolne zapore.

Sicer pa naj bi se po sprostitvi popolne zapore po 20. avgustu ostala dela izvedla pod polovično zaporo ceste v predvidenem trajanju 80 dni, torej do 10. novembra. Predvidene so tudi občasne popolne zapore v trajanju do 30 minut za dela, kjer obstaja nevarnost proženja kamenja. Ko bodo zaključena letošnja dela na teh dveh odsekih, bo čez zimo promet sproščen, predvidoma julija prihodnje leto pa se bo pričela gradnja galerije, ki bo dokončana leta 2020.

 

Povzeto iz spletne strani Občine Idrija.