31. maja 2020 bo velik dan

Vztrajni ljudje so tisti, ki premikajo meje in delajo opazne spremembe. Mednje zagotovo sodi tudi predsednik društva TRMA iz Zadloga, Florjan Lampe, ki s pomočjo zagretih krajanov uresničuje dolgo pričakovan projekt : ureditev zadloških Storžic – to je nogometnega in košarkarskega igrišča, postavljenega med zaselkoma »Sreda« in »Mačji kot.«

Zaradi mile zime so do sedaj že postavili oba koša, dostavljena sta tudi gola in kontejner, ki bo služil za shrambo rekvizitov. V nadaljevanju pa sledi »postavitev nadstreška, ki bo služil za zavetje in počitek vsem uporabnikom ter dokončanje igrišča za košarko vključno z asfaltiranjem« je povedal Lampe, ki je v lanskem letu prejel nagrado krajevne skupnosti.

Na lanskem občnem zboru so člani društva predlagali, da bi na novo rekreacijsko mesto postavili še nekaj otroških igral in fitnes v naravi. Florjan Lampe je o tem povedal, da je »Površina dovolj velika za veliko športnih aktivnosti. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na najmlajše, ki so običajno najbolj zadovoljni z dovolj velikim kupom peska in nekaj preprostimi igračami, ki skupaj dajejo domišljiji neomejeno možnost igre. Za tiste malo bolj zahtevne in vadbe voljne pa je prostor rezerviran ob igrišču. Trenutno izbiramo še predloge in seveda pobudnike za realizacijo fitnes orodij

V začetku februarja so imeli člani društva Trma občni zbor, že drugič zapored v zadloškem »Koloseju« pri Abrahtu. Predsednik je povedal, da so se tudi v letu 2019 držali zastavljenih planov: izvajala se je rekreacija za odrasle v košarki in nogometu v šolski telovadnici, organizirali so tek in pohod na Špičasti vrh, turnir v Dami in turnir v namiznem nogometu, društvo pa tudi podpira člane na tekmovanju lastnikov gozdov v Gornji Radgoni.

Predsednik je ob robu občnega zbora pohvalil zelo dejavne člane, ki vsako leto organizirajo svoj del prireditev, vodijo in se redno udeležujejo nogometnih in košarkarskih treningov ali zastopajo društvo v tekmovanju lastnikov gozdov. »Želim pa si, da bi še naprej in še v večjem številu, tako kot znamo skrbeti za svoj dom, skrbeli tudi za svoj kraj« je dejal v želji, da bi bilo aktivnih posameznikov še več. »Letos bomo imeli zato res veliko priložnosti, ker smo z deli na športnem parku zares šele pričeli. Do dokončanja bo potrebnih še veliko ur, ki pa nam ne bodo v breme ampak v veselje, ker bomo vsi, ki bomo kakor koli pomagali pri izvedbi del za vedno in s ponosom rekli »tudi jaz sem bil zraven«. Seveda pa za to nimamo celo leto časa, ker bo otvoritev športnega parka »STORŽICE« 31. maja 2020. Otvoritev bo obeležila tudi 30. obletnico pohoda na Špičasti vrh, ki ga Zadložani organiziramo (z nekaj prekinitvami)  že od leta 1982. Potekal bo tudi 17. Tek na Špičasti vrh, turnir trojk, predstavitev disciplin v gozdarskem tekmovanju in še kaj,« še dodaja Lampe.

Bikec mlekar na plesteniški mlekarni

Odprto ostaja tudi vprašanje obeh bivših mlekarn. Glede »sredniške« mlekarne se člani društva lani niso uspeli dogovoriti o novi namembnosti, zato je bila tudi letos sprejeta odločitev, da se objekt še naprej vzdržuje in ščiti pred propadanjem.  Glede »plesteniške« mlekarne pa: »potekajo pogovori z županom, da se najprej uredi lastništvo ter prične z vsemi aktivnostmi za ureditev ekološkega otoka in avtobusnega postajališča.« Slednja je namreč z okoliško zemljo še vedno v lasti KGZ Idrija. In za enkrat še obe mlekarni zelo kazita podobo te hribovske vasi z dobrimi 280. prebivalci.

Lovrenc Habe