Snemajte in fotografirajte – objavljena sta razpisa KUD Sloge v času koronavirusa

KUD Sloga tudi v času pandemije ne počiva, saj vabi vso zainteresirano javnost k udeležbi na dveh razpisih.

Prvi je že tradicionalen, 6. fotonatečaj z naslovom: Črnovrška razglednica. V njej vas vabijo, da slikate ali pošljete že narejene fotografije Črnega Vrha in okoliških krajev, ki bodo morda nekega dne na pravih razglednicah, zagotovo pa bodo čez poletne krasilne vitrino doma krajanov.

Novost pa je videonatečaj. V času pandemije vas vabijo, da naredite izviren video, ki naj bo dolg od 7 do 60 sekund. Naslov natečaja je: Ostal sem doma. Bolj kot kvaliteto videa bo strokovna komisija ocenjevala izvirnost posnetega.

Strokovna komisija?

Tako fotografije, kot videe bodo ocenjevali mladi filmarji, ki se že 8 let vozijo iz cele Slovenije v Zadlog na filmske vikende. Njihov vsakoletni cilj je posneti nov film in ga predstaviti zaintersirani javnosti. Lani so posneli dokumentarni film o prostem času naših dedkov in babic.

Najboljši dve fotografiji in najboljša dva videa bosta nagrajena.

Rok za oddajo fotografij in filmčkov je 5. april 2020. Pošljitejih na lovrenc.habe@gmail.com, vse podrobne informacije so na voljo spodaj, v priponkah:

1. video razpis KUD SLOGE ČRNI VRH

6. foto razpis KUD SLOGE ČRNI VRH