Prvoaprilska šala: Klub črnovrških študentov je uradno ustanovljen

Svoje prostore bodo dobili v prostoru bivše banke. Predstavitveni pano so izobesili preteklo soboto.

Med mladimi Črnovrščani je tri leta tlela ideja o samostojnem študentskem klubu. Potem, ko so se obrnili na zvezo ŠKIS in na Študentsko organizacijo Slovenije – ŠOS, jim je slednja februarja letos odobrila ustanovitev kluba. Gre za izjemno dejanje, saj lahko v vsaki upravni enoti deluje le en klub študentov – na črnovrškem je to UE Idrija.

Logotip KČŠ-ja.

Črnovrški študetje so si lasten klub zaželeli zaradi oddaljenosti od Idrije in Ajdovščine, saj zato fizično ne morejo biti aktivni ne v enem, ne v drugem društvu, čeprav je volje in moči za raznovrstno delo dovolj. To je bil za komisijo ŠOS-a očitno dovolj, saj so iz javnih evidenc tudi razbrali, da Klub Idrijskih študentov že nekaj let ne deluje.

Program dela obsega 4 večje resorje: informacije študentskega značaja, sociala, šport in izobraževanje ter kultura. Aktivnost posameznih resorjev je odvisna od potreb določenega okolja ali kluba študentov.

Glavni cilj kluba je vključevanje mladih v lokalno in državno politiko, večja komunikacija z lokalnim prebivalstvom in medgeneracijsko sodelovanje, druženje, mednarodne izmenjave ter podajanje predlogov podeželjske mladine na višje inštance.

Tako kot vse študentske klube, bo tudi črnovrškega financirala zveza ŠKIS, ki dobiva glavnino denarja od Študentske organizacije Slovenije, le ta pa od prispevkov študentov študentskega dela. Prvo in glavno naložbo v dvoletnem načrtu je odkup prostora bivše banke v Črnem Vrhu. Tam so preteklo soboto že namontirali oglasni pano, kmalu pa bodo uredili družabni prostor, sejno sobo in info točko, ki bo obratovala vsak petek popoldne, v soboto dopoldne in nedeljo popoldne.

Član KŠČ-ja lahko postane vsak državljan Republike Slovenije s statusom dijaka ali študenta. Souporabo prostorov pa bodo omogočilu tudi drugim društvom in simpatizerjem aktivnosti mladih. Društvo bo imelo ustanovno sejo po pandemiji koronavirusa, tam pa bodo tudi izbrali predsednika za obdobje dveh let in vodje posameznih resorjev.