Za park bo skrbela komunala

Sredi meseca aprila je nekatere krajane Črnega Vrha razburila vest, da bo Komunala Idrija prevzela dela v črnovrškem parku. Na upravi komunale so nam vest potrdili, konec aprila pa so se v parku zbrali prizadevni upokojenci in predsednik krajevne skupnosti Jernej Črnologar.

Upokojenci so predsedniku pojasnili nestrinjanje z odločitvijo, saj so se v zadnjih letih v parku zgodile številne spremembe. Predvsem po zaslugi povratnika iz Avstralije, Viktorja Lapmeta in prizadevnih upokojencev je park ponovno zaživel in dobil mnogo lepšo podobo. Urejene so številne gredice, potke, obnovljen je spomenik, nova je fontana in električna napeljava, obnovljena je avtobisna postaja in oglasni kozolček … Koliko ur dela so prostovoljci vložili v park, je težko izračunati. K temu pa velja dodati dnevno zalivanje rož, barvanje in ohranjanje klopi ter vestno odstranjevanje plevela. Vse na prostovoljni bazi in na prostovoljnih prispevkih krajanov. Kot rečeno, je novica, da bo sedaj vse skupaj prevzela komunala, sprožila precej nejevolje.

Dogovorili so se, da bodo starejši krajani prostovoljno, brez potnih ali drugih stroškov še naprej vsak dan skrbeli za gredice in rože, Viktor Lampe bo ohranjal fontano, za ostala dela pa bo skrbela komunala. To pa je tudi sporočilo, ki naj bi prispelo do uprave komunale in s katerim se upokojenci strinjajo, a opozarjajo, da bodo budno spremljali dela komunale. Slednja je sredi maja že poskrbela za košnjo trave.

Na sestanku je na dan spet privrela dolgoletna prošnja krajanov občinski oblasti: »Sprašujemo se, kdaj se bo naša občina osredotočila na urejanje ključnih problemov Črnega Vrha in konkretno, zakaj se obnova osrednjega vaškega trga odmika v nedoločeno prihodnost,« je bilo slišati od domala vseh prisotnih, ki so poudarili, da obnovo obljubljajo že vsaj od leta 2010. Asfalt v vaškem središču je namreč v izjemno slabem stanju.

Dve desetletji je za park skrbel Adi Rudolf. Krajani, ki so njegovo natančno, skrbno, točno in vestno delo opazili in ga cenili, se mu tudi na tem mestu javno zahvaljujejo za opravljeno delo na najvišjem nivoju. Od komunale pa pričakujejo, da bo tak standard urejenega parka ohranjala še naprej.

Lovrenc Habe