Kljub megli odlično vzdušje na Javorniku

V letu ko slovenski planinci obeležujemo 125 let od ustanovitve Slovenskega planinskega društva in 240 let od prvega pristopa na Triglav, smo se planinci Posočja zbrali na rednem letnem srečanju pri Pirnatovi koči na Javorniku. Za srečanje je bilo letos zadolženo Planinsko društvo Javornik iz Črnega Vrha. Kraj srečanja ni bil naključno izbran saj sta Javornik in Pirnatova koča dobro znana planincem v Sloveniji kot tudi zamejcem.

Nekateri udeleženci pohoda in domači pevski zbor. Vse foto: Arhiv PD Javornik Črni Vrh

Javornik je točka Slovenske planinske poti, Idrijsko cerkljanske planinske poti, Notranjske planinske poti ter mednarodne Alpske poti (Via Alpina).

Tudi sama tradicija planinstva je v teh krajih dolga in bogata. Prvi raziskovalci tega nekoristnega sveta so bili poleg domačinov znani zdravniki, lekarnarji in botaniki, ki so delovali v Idriji med leti 1750 in 1850. To so bili Scopolli, Haquet, Freyer, Fleishman in Hladnik. Idrija je bila namreč v tem času že zelo znano in razvito rudarsko mesto na Kranjskem. V te hribe so zahajali predvsem zaradi zdravilnih zelišč in tudi lepega razgleda. Lahko si predstavljamo kakšno je bilo navdušenje teh prvih turistov ko so prišli s teh temačnih dolin gor na Javornik in ostale hribe in se jim je odprl  razgled na sončno Vipavsko dolino in še naprej vse do Jadranskega morja. In na severno stran na Juliske Alpe in Dolomite.

Leta 1876 sta Franc Globočnik in Franc Kadilnik, soustanovitelj SPD, prinesle k Medvedu (kmetija pod Javornikom) prvo vpisno knjigo pri nas. Pri Medvedu je bila takrat gostilna. To je bilo ker 17 let preden je bilo ustanovljeno SPD.

Planinski vestnik je že leta 1896, v drugem letu izhajanja, pisal, da so na Javornik markirane poti iz Črnega Vrha, Logatca in Predjame.

V letu 1898 SPD organizira izlet na Javornik ob elektrifikaciji Ljubljane, da so lahko opazovali osvetljeno Ljubljano.

Leta 1904 je bila v Idriji ustanovljeno Idrijska podružnica SPD. Takoj so že začeli razmišljati o gradnji zavetišča po Javornikom ali Medvedovim turnom, kakor so mu pravili domačini. Nova koča je bila potem zgrajena in svečano odprta 4. avgusta 1907 in poimenovana po prvem predsedniku podružnice prof. Maksu Pirnatu, učitelju na idrijski realki. Koča je stala malo nad kmetijo pri Medvedu, kjer je danes lesena brunarica.

A kaj kmalu pride prva svetovna vojna in težki časi po njej. Ta del slovenskega ozemlja pripade Italiji. Aktivnosti v slovenskih društvih zamrejo.

Pred drugo svetovno vojno prihajajo na Javornik v glavnem italijanski turisti, pretežno iz Gorice.

Potem pridejo še težji časi druge svetovne vojne. Po vojni začnejo razmišljati o gradnji nove koče, stara namreč povsem propade. S pomočjo rudnika živega srebra  in prostovoljnega dela planincev iz idrijskega društva in domačinov je bila zgrajena nova koča in odprta 20. julija 1952.

Od leta 2001 s koča upravlja Planinsko društvo Javornik iz Črnega Vrha, ki je bilo ustanovljeno leto prej.

Planinsko društvo Javornik je med mlajšimi društvi v MDO PD Posočja. V lanskem letu je imelo 89 članov, od tega 22 otrok.

V društvu so zelo aktivni najmlajši planinci. Nekoliko starejši redno tekmujejo na tekmovanjih Mladina in gore in se uvrščajo na državna tekmovanja. Društvo ureja 34 km planinskih poti po črnovrški planoti ter na Špičasti vrh, Čelkov vrh in na Javornik z južne strani.

Vsako leto društvo organizira vsaj tri pohode na Javornik, nočni pohod ob februarski polni luni, pohod iz Vipave na Javornik skupaj s sosednjim društvom Križna Gora ter decembrski spominski pohod, ko bo letos že 40-ti po vrsti.

V 18-tih letih delovanja je društvo temeljito obnovilo Pirnatovo kočo in ima še velike načrte za v bodoče, če bodo le finančna sredstva. Volje in zagnanosti na manjka.

Letošnje srečanje planincev MDO PD Posočja je sodilo tudi v okvir akcije Slovenija planinari 2018.

MDO PD Posočja sestavlja 17 društev in klubov, dve tudi iz zamejstva. Pokriva obsežno področje od Trente, celotnega Posočja do Brd in Nove Gorice, Vipavsko dolino, Idrijsko cerkljansko hribovje ter Trnovski gozd do Hrušice.

Samo srečanje se je začelo s sv. mašo za vse pokojne planince, ki so jo vodili črnovrški župnik Iztok Mozetič, kobariški in prejšnji črnovrški župnik Srečno Vončina in domačin Zorko Bajc. Za petje je poskrbel MePZ dr. Frančišek Lampe iz Črnega Vrha. To je bila prva maša po 77-tih leti na Javorniku, kot je povedala 97 letna domačinka Medvedova Milka, ki je še edina stalna prebivalka Javornika.

Po maši se je srečanje nadaljevalo s kulturnim programom ter nagovori in pozdravi gostiteljev in gostov. Najprej je vse navzoče pozdravil Marko Rupnik, predsednik domačega PD Javornik, ki je tokrat organiziralo srečanje in na kratko predstavil zgodovino teh krajev in domačega društva.

V programu so sodelovali MePZ dr. Frančišek Lampe iz Črnega Vrha, harmonikar Maks, planinka in pisateljica Tinka Gantar iz Idrije. Program sta povezovali Manca in Valentina iz KUD Sloga Črni Vrh.

Domači ansambel.

Ta dan je dobila Pirnatova koča na Javorniku nov defibrilator. Ideja je zorela že dalj časa, letos pa je prišlo do konkretnih dogovorov z Zavarovalnico Triglav, ki je prispevala dve tretjini sredstev, ostalo je založilo PD Javornik. Med tem so že kar nekaj sredstev prispevala lokalna podjetja in posamezniki: OCG Godovič, Ebm-papst Podskrajnik, Dolomit J.Kosmač s.p., Jožef Čuk…

Kmalu bo društvo pripravilo tudi izobraževanje in predstavitev delovanja AED za oskrbnike koče in vse ostale.

Na koncu so prišli na vrsto tudi gostje, da so lahko vsak na svoj način pozdravili zbrane na prireditvi.

Kot se je program začel s planinsko himno Oj, Triglav, moj dom, se je končal s primorsko himno Vstala Primorska, temu prazničnemu dnevu primerno.

Nato je sledilo še družabno srečanje ob živi glasbi domačega ansambla tako, da se je dogajanje zavleklo do noči. Za hrano in pijačo so poskrbeli marljivi oskrbniki Pirnatove koče, Anica in Ivan Sajevic s svojo družino.

Srečanja se je preko celega dne udeležilo okrog 200 planincev. Malce je ponagajalo le vreme, čez del dan se je vrhov držala megla tako, da z razgledom ni bilo nič, vendar to ni motilo vzdušja.

Za izvedbo prireditve se PD Javornik zahvaljuje vsem nastopajočim, kot tudi Komunali Idrija, Romanu Klavžarju, črnovrškim gasilcem, Planinski zvezi Slovenije, Meddruštvenemu odboru planinskih društev Posočja, oskrbnikom Pirnatove koče in marljivim planinkam in planincem Planinskega društva Javornik.

Zapisal: Marko Rupnik