KANJI DOL

kanji_dolKanji dol je naselje v dveh delih in sicer Kanji Dol, ki leži levo pod Javornikom (1241 m) v smeri od Cenca proti vrhu Javornika ter Šajsna Ravan, ki je majhen a silno slikovit zaselek: Pehar (Kanji dol 11), Furlan (Kanji dol 12) Tič (Kanji dol 10) saj se nam od tu odpira pogled na vse vršace v Slovenskih Alpah. V Kanjem Dolu je bila pred letom 1970 podružnična osnovna šola Črni Vrh, kar kaže na to, da je bilo na planoti veliko otrok.

Danes živi v Kanjem Dolu vsega skupaj le 12 prebivalcev. V poletnem času pa je v Kanjem Dolu zelo živahno saj ima tam mladina poletne tabore v Domu duhovnosti Kanji Dol, ki ga vodijo šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja. Pred leti sta v Kanjem Dolu živeli, sedaj že pokojni Snežnikarjevi ženici, ki sta vse svoje življenje preživeli brez elektrike kar kaže na to kako oddaljen od središča mesta Idrije je Kanji Dol. V Kanjem Dolu je tudi preprosto znamenje , ki je locirano na smreki ob cesti, ki pelje proti domačiji Bajčevih v naselju Kanji Dol. Znamenje je leseno, v obliki zastekljene omarice. Postavili so ga med drugo svetovno vojno in sicer na mestu, kjer so domobranci leta 1944 ubili partizana. Postavljen je bil na bližnjem stebru. Postavila ga je partizanova domačija. Po vojni so ga Bajčevi iz Kanjega Dola prestavili na smreko ob cesti. Menda zato, ker je njihov teliček vsakič, ko je šel mimo te smreke pogledal v deblo, zatulil in odskočil. Ime je znamenje dobilo po kraju kjer je locirano- v Bajčevih rupah. Leta 2001 ga je Stanko Bajec obnovil. Izdelal je novo kapelico, križ pa je isti. V bližini tega zanamenja na križišču k kmetiji Bajec pa stoji Židankova kapelica. V bližini sta živeli dve družini: Židank in Trček. Bili sta v zelo dobrih odnosih in v znak prijateljstva so na meji njihovih posestev postavili kapelico. Zidati so jo začeli konec 19. stoletja. Vsi so pomagali tudi otroci in berači. Ko so jo dokončali, so vanjo postavili lesen kip Kraljice Miru, ki je v kapelici še danes. V času, ko je bilo to območje pod Italijo, je bila vsako nedeljo sveta maša, med drugo svetovno vojno pa so vsako popoldne molili litanije za mir.
Ob zaselku Šajsna ravan stoji RTV pretvornik.